Atualità

Trasport publich, la conzesciun vëgn prorogada

Por garantí la continuité dl sorvisc ai zitadins á la Junta provinziala arlungé cina la fin dl 2019 la conzesciun dl trasport defora dles cités cun les corieres

Cina la fin dl 2019 é la conzesciun por le trasport publich defora dles cités gnü arlungé (Foto USP/ohn)

La conzesciun por i sorvisc dl trasport publich de linia defora dles cités cun corieres, de competënza dla Provinzia, toma cun la fin de novëmber dl 2018. Tratan che an aspeta la bandida nöia él la Junta provinziala che á tut la dezijiun incö danmisdé (ai 23 de otober) da arlungé la conzesciun cina ai 31 de dezëmber dl 2019 a condiziuns tecniches y economiches feter anfat.

Intratan elaborëia l’aministraziun provinziala la bandida nöia por la conzesciun di sorvisc dl trasport publich de linia defora dles cités. Sciöche i savun á la Junta provinziala anulé la gara da denant porvia de rajuns de auto-sconanza por garantí n prozedimënt regolar dla bandida de concurs y les medems condiziuns de azes a düc i interessá.

USP

Galaria dales fotografies