Aministraziun trasparënta

La Provinzia autonoma de Balsan ti garantësc a vigni porsona da ti rové pormez ales informaziuns che reverda süa organisaziun y ativité, adoré les ressurses publiches, les prestaziuns y i sorvisc pitá, aladô di prinzips de trasparënza y de bona aministraziun por realisé n’aministraziun daverta al sorvisc dl zitadin.

I contignüs publicá tles singoles sot-seziuns vëgn tresfora ajorná cun i dac, les informaziuns y i documënc metüs a desposiziun dales strotöres organisatives provinziales competëntes.

I dac personai publicá chiló pó ma gní adorá danü aladô dles condiziuns preodüdes dales desposiziuns varëntes sön le reanuzamënt di dac publics (diretiva comunitara 2013/37/UE y decret legislatif n. 102/2015 de converjiun), tan inant che ares vá a öna cun i fins por chi che i dac é gnüs coiüs adöm y registrá, y tl respet dles desposiziuns sön la proteziun di dac personai.