Iscriziuns

Vigni möt y möta, che complësc i trëi agn anter forá pó se scrí ite ala scolina.

I orars de iscriziun vëgn dá dant dales coordinadësses dles scolines do intenüda cun la direziun y lasciá alsavëi sön la tofla te scolina.

Informaziuns plü avisa sön les iscriziuns, ciafa i geniturs y i interessá tla scolina de so raiun, tla direziun dles scolines y ince tla direziun provinziala dles scolines, tla direziun dla formaziun a Balsan.

Iscriziun te na scolina tudëscia

Iscriziun te na scolina taliana

Iscriziun te na scolina ladina