Atualità

Gherdëina: Ntervënc d’emergënza vën inò a se l dé

Tres l’acurdanza cun i sindacac tl cuntrat ntegratif dla Provinzia possa i dutores de cësa inò fé ntervënc d’emergënza.

I ntervënc de emergënza dëssa inò vester mesun, l’assessëura Martha Stocker rejona cun i reprejentanc di chemuns, - Foto: LPA/Barbara Franzelin

De agost 2017 ie l cuntrat provinziel ntegratif per i dutores de cësa jit n droa: chësc dëssa miuré l’assistënza dlonja cësa, la rë danter i dutores de cësa, i ëurars di ambulatueresc y la cumpëida dl personal.  

“Te chësc cuntrat iel udù dant che tla periferia possa i dutores de cësa fé ntervënc de emergënza sciche atività prufesciunela liedia. I sindacac di dutores à udù chësc cun uedl critich, ma  ala fin ai mpo dat pro. L ie nosc travert, garantì na bona assistënza ala persones nce te luesc desman, dantaldut te caji d’emergënza, sciche nce la jënt de Gherdëina se à damandà abinan adum truepa firmes”, nsci l’assessëura per la sanità Martha Stocker.

Dan curt tëmp iel unì a se l dé n’ancunteda di ntervënc d’emergënza te Gherdëina. A chësta ancunteda à tëut pert Martha Stocker, l diretëur dl departimënt sanità Michael Mayr, l diretëur dl ufize provinziel per la prestazions saniteres Alfred König, l primar provisore per l servisc de emergënza provinziel Ernst Fop, Reinhard Mahlknecht dla Crëusc Blancia, l  cuordinadëur dla sezion dla Crëusc Blancia de Gherdëina Hermann Delucca y la presidënta dla Crëusc Cuecena Monika Schivari. Sciche reprejentanc di chemuns de Gherdëina fovel Moritz Demetz, ambolt de Santa Cristina y l’assessëures cumpetëntes Renate Senoner de Santa Cristina, Martina Comploi de Urtijëi y Christine Senoner de Sëlva.

Al’ancunteda al nce tëut pert l dutor Simon Kostner che fova ani ala longia unì cherdà dala zentrela provinziela d’emergënza per ntervënc.

Ntan chësta ancunteda an purtà dant co miuré l servisc, co mëter a jì y organisé la ciadëina d’emergënza y la despunibltà di auti, dla medejines y dla njinies tecniches. “Son sun na bona streda. L primar Ernst Fop à giatà la ncëria de crië n cunzet provinziel: l muessa definì chëla sperses dla Provinzia ulache la va de bujën de na cunlaurazion danter l servisc d’emergënza y i dutores de cësa” nsci dij l ‘assessëura Martha Stocker.  Chësc cunzet provinziel unirà purtà dant de fauré.

Sciche reprejentanta di chemuns de Gherdëina ie Renate Senoner cuntënta dla cunlaurazion. La sotrissea che l ie de gran mpurtanza per duc definì coche n dëssa se muever te situazions de emergënza, nia mé per Gherdëina, ma per duta la Provinzia.

 

 

 

USP

Galaria dales fotografies