Atualità

Cuntribuc culturei: Mo finanziamënc a despusizion per l 2022

L Ufize cultura ladina dla Provinzia à mo a despusizion finanziamënc per lies cultureles, chemuns o artisć/artistes per proiec culturei o publicazions de valuta.

Lies cultureles, artistes y artisc, musizistes y musizisc, scritëures, cëses editëures y chemuns à mo chëst ann la puscibltà de fé na dumanda de cuntribut per proiec culturei y/o artistics, proiec de furmazion culturela o per publicazions (libri, CDs, zaites). L ie nce puscibl fé dumandes per n cuntribut sëuraprò.

Sëuraprò possa lies cultureles fé dumanda per la compra de trohtes y strumënc, per l aredamënt di locai dla proes. Nce i chemuns possa fé dumanda per nvestimënc culturei.

La dumanda de cuntribut muessa for unì fata dan che n scumëncia l proiet, la publicazion o dan fé n nvestimënt culturel.

Per de plu nfurmazions sun la singula formes de sustëni pudëis cuntaté l Ufize Cultura ladina y Junëza. (tel. 0471 417021; e-mail: culturaladina@provinzia.bz.it) o jì sun la plata internet https://www.provinzia.bz.it/ert-cultura/cultura/susteni-finanziel.asp.


Clican chiló röiun ala verjiun originala dl comunicat stampa por visualisé imajes, documënc o video che taca lapró

USP/red