Sorvisc ala jonëza

Consulta provinziala dla Jonëza dl grup linguistich ladin

Contribuc

Strotöres por le laur cun la jonëza

Competënza interculturala y laur cun i jogn

Sorvisc Volontar Europeich SVE

Laur cultural dla jonëza

Le sorvisc ala Jonëza

Le sorvisc ala jonëza fej pert dla Repartiziun Cultura y Intendënza Ladina dl'aministraziun provinziala y á le compit da se cruzié dl sostëgn dl laur por y cun la jonëza tl Südtirol.

Nostes ativités

 • I osservun i trends tl laur por i mitunsy les mitans y la jonëza;
 • i s'odun sciöche mediadus tla gran rëi da na gran varieté dl laur cun i mituns, les mitans y la jonëza te na colaboraziun strënta cun la comunité dl laur di sorvisc ala jonëza, la lia tet dl laur cun la jonëza lëde y le Südtiroler Jugendring;
 • i aministrun i contribuc por sostigní le laur cun la jonëza;
 • i informun sön mosöres dl program dla jonëza dl'UE (Erasmus +) y ciarun di volontars y dles volontares dl EFD;
 • i sostignun le laur cun la jonëza internazional tres contac y barac dla jonëza;
 • i sostignun la codezijiun politica;
 • i sostignun la cultura dla jonëza tres l'oferta de n „program dla cultura dla jonëza“;
 • i acompagnun la Consulta provinziala dla jonëza ladina te süa ativité;
 • i informun sön les ofertes y i programs por i mituns, les mitans y la jonëza tles vacanzes (www.provinz.bz.it/ferien)
 • i informun sön temesc di mituns, dles mitans y dla jonëza (revista „z.B.“);
 • i mëtun man y laurun a proiec pilot desvalis importanc por la jonëza.
Partizipation

Partezipaziun

Pro la partezipaziun de mituns, mitans y jonëza nen vára da lauré para y tó deboriada dezijiuns.

Jugendforschung

Inrescida sön la jonëza

L'inrescida sön la jonëza se dá jö cun les condiziuns de vita, dl'ideologia y dles usanzes dla jonëza.

Prävention

Prevenziun

La prevenziun dess gní fata por archité le svilup de desturbs tres le mioramënt de condiziuns de vita.

Fortbildung

Formaziun

Le renforzamënt de competënzes dles colaboradësses é la basa de n bun laur cun la jonëza.

Sexualität

Sessualité

La sessualité determinëia l'identité y le svilup personal de vignöna y de vignun.

Ferien

Ferien - Vacanze - Feries

Le portal por i mituns, les mitans y la jonëza por dis de vacanza desvalis, interessanc y nia da desmentié!