Atualità

Scora ladina: Un n caje de infeziun nöia tratan l’edema passada

Dales scolines y scores ladines él gnü registré l’edema passada de vacanzes ma öna na infeziun nöia da Sars-CoV-2.

Öna na infeziun nöia y sis caji de carantena nüs él gnü registré tles scolines y scores ladines l'edema passada.(Foto: Unsplash)

Ma öna na infeziun nöia é gnüda registrada l’edema passada da pert dles istituziuns de formaziun ladines dla Val Badia y de Gherdëna.  I dac, che l’Intendënza ladina á comuniché, fej referimënt al’edema da en lönesc (15 de forá) cina en domënia (21 de forá) y reverda caji de döt le monn dla scolina y dla scora, chël ó di mitans, mituns, scolares y scolars, insegnantes y insegnanc y personal tles scolines y scores. Pro i dac d l’edema passada él da tigní amënt che al é sté l’edema de vacanzes de Carlascé.

Öna na infeziun nöia, sis caji de carantena nüs

L’infeziun nöia dl’edema passada reverda n scolar/na scolara dles scores mesanes. I caji de carantena nüa reverda n colaboradú/na colaboradëssa pedagogica dles scolines, trëi scolars/scolares dles scores elementares y n scolar/na scolara y n insegnant/na insegnanta dles scores mesanes.

 

USP/jw

Galaria dales fotografies