Atualità

Scolines y scores ladines: 12 infeziuns nöies tl’edema passada

Indöt 12 caji de infenziuns nöies da Sars-Cov-2 él gnü registré tles scolines y scores ladines.

Scolines y scores ladines: 12 infeziuns nöies tl’edema passada (Foto: Unsplash)

Indöt 12 caji de infeziuns nöies él gnü registré tla edema passada tles scolines y scores ladines. I dac, che l’Intendënza y Cultura á comuniché, fej referimënt al’edema da en lönesc (8 de forá) cina en domënia (13 de forá) y reverda caji de döt le monn dla scolina y dla scora, chël ó di mitans, mituns, scolares y scolars, insegnantes y insegnanc y personal tles scolines y scores.

Indöt 12 infeziuns nöies tles scolines él gnü registré un n cajo nü su tl’edema passada y chësc danter le personal pedagogich. Tles scores elementares él gnü registré cinch caji de infeziun nüs, trëi da pert de scolars/es, un n cajo da pert de insegnanc/tes y un n cajo da pert de personal nia insegnant. Tles scores mesanes él gnü registré 2 caji de infeziuns nöies pro scolars/es. Tles scores altes él gnü registré 4 caji nüs, 2 pro scolars/scolares y 2 pro insegnanc/tes.

Plü co 80 caji de carantena Ci che reverda i caji de carantena é le numer di caji jü zoruch da 133 a 82 carantenes nöies. 4 de chëstes tles scolines (danter mituns/mitans), 25 tles scores elementares (danter scolares/scolars), 1 tles scores mesanes (un n insegnant/) y 56 caji de carantena tles scores altes (53 scolars/scolares, dui insegnanc/tes y öna na porsona dla categoria personal nia insegnant).

I numri reverda sciöche tres döta la comunité dla scolina y dla scora, chël ó dí mituns/mitans y scolars/ scolares, colaboradus pedagogichs/ colaboradësses pedagogiches, personal insegnant y personal nia insegnant.

USP/san

Galaria dales fotografies