Atualità

Scolines y scores ladines: 8 infeziuns nöies tl’edema passada

Indöt 8 caji de infenziuns nöies da Sars-Cov-2 él gnü registré tles scolines y scores ladines.

Covid-19, ot caji nüs de positivité tles scores ladines (Foto: Unsplash)

Indöt ot caji de infeziuns nöies él gnü registré tla edema passada tles scolines y scores ladines. I dac, che l’Intendënza y Cultura á comuniché, fej referimënt al’edema da en lönesc (4 de jená) cina en domënia (11 de jená) y reverda caji de döt le monn dla scolina y dla scora, chël ó di mitans, mituns, scolares y scolars, insegnantes y insegnanc y personal tles scolines y scores. Al é da segnalé che caji de positivité che reverda scolars y scolares che vëgn insigná tres la didatica a destanza ne é nia de oblianza.

Tles scolines ne él gnü resitré degügn caji nüs. Tles scores elementares él gnü registré 3 caji de infeziuns nöies, döes da pert de  scolars/scolares y öna na infeziun nöia da pert de n insegnant/insegnanta. Tles scores mesanes él gnü registré un n caje de infeziun nöia pro n scolare/scolara. Tles scores altes él gnü registré 4 caji nüs pro i scolars/scolares.

Ci che reverda i caji de carantena él gnü registré indöt 29 carantenes nöies, 5 de chëstes tles scolines (3 mituns/mitans y 2 colaboradus/colaboradësses pedagogiches), 11 tles scores elementares (10 scolares/scolars y 1 n insegnant/a), 7 tles scores mesanes ( 6 scolars/scolares y un n insegnat/insegnanta) y 6 caji de carantena tles scores altes (düci scolars/scolares)

USP/jw

Galaria dales fotografies