Atualità

Regiun: contribuc por istituziuns soziales privates atocades dal Covid

La Junta regionala á aprové na delibera söi finanziamënc straodinars ales istituziuns soziales privates dles mendranzes linguistiches por l’emergënza Covid.

La Junta regionala á aprové na delibera söi finanziamënc straodinars ales istituziuns soziales privates dles mendranzes linguistiches por l’emergënza Covid. (Foto pre-Covid: ASP)

Tratan la sentada da incö ai 23 de dezëmber él la Junta regionala che á aprové na seria de propostes cun danter l’ater ince na delibera presentada dal assessur regional Manfred Vallazza che reverda les desposiziuns por la conzesciun de finanziamënc straordinars  porvia dl’emergënza sanitara Covid-19 ales istituziuns soziales privates dles mendranzes linguistiches ladina, zimbra y mochena por la realisaziun de investimënc por la perioda 2021-23. Al se trata de n stromënt de sostëgn important al monn dl volontariat y dles uniuns te chësc momënt de dificolté lié ala pandemia dl coronavirus.

La Regiun á le fin da valorisé i grups de lingaz reconesciüs y da sostigní la diversité y la pluralité linguistica y culturala de döt le teritore en colaboraziun cun les Provinzies de Balsan y Trënt. Al vëgn reconesciüs sciöche spëises sostignides por la cumpra o la restauraziun de bëgns mobii, atrezadöres, aparac y sorvisc por l’atuaziun de ativités linguistiches y culturales de valorisaziun dles mendranzes linguistiches regionales y che ais na destinaziun de plü agn. Chësc reverda por ejëmpl la cumpra o la restauraziun de stromënc de musiga, de trohts, de bandires, ornamënc o decoraziuns. Implü vëgnel sostigní por ejëmpl investimënc por cursc de formaziun y de ajornamënt por ci che reverda les competënzes nezesciares tl ciamp cultural.  

Por de plü informaziuns prëibel contaté l’Ofize Mendranzes linguistiches y la biblioteca dla Regiun Trentin – Südtirol, email: min@regione.taaa.it.

USP/fg

Galaria dales fotografies