Atualità

Scolines y scores ladines: 12 infeziuns nöies tl’edema passada

Tl'edema passada él gnü registré 12 caji de infeziuns nöies da Sars-Cov-2 tles scolines y scores ladines.

Tl'edema passada él gnü registré 12 caji de infeziuns nöies da Sars-Cov-2 tles scolines y scores ladines. (Foto: unsplash.com)

Indöt 12 caji de infeziuns nöies él gnü registré tla edema passada tles scolines y scores ladines. I dac, che l’Intendënza y Cultura á comuniché, fej referimënt al’edema da en lönesc (9 de novëmber) cina en domënia (15 de novëmber) y reverda caji de döt le monn dla scolina y dla scora, chël ó di mitans, mituns, scolares y scolars, insegnantes y insegnanc y personal tles scolines y scores. 

Al se trata de trëi caji de infeziuns nöies registrades tles scolines (düc i caji reverda n möt o na möta). Tles scores elementares él gnü registré 5 caji de infeziuns nöies, dui da pert de scolars/scolares, un da pert de n insegnant/insegnanta y dui da pert de n colaboradú nia insegnant/colaboradëssa nia insegnanta. Tles scores mesanes él gnü registré 3 caji de infeziuns nöies tl’edema passada (1 de chisc é n scolare/na scolara y dui n insegnant/a). Tles scores altes él gnü a se le dé un n caje de infeziun nöia pro i insegnanc.  

Ci che reverda i caji de carantena él gnü registré indöt 21 carantenes nöies, 1 de chëstes tles scolines (möt/a), 17 tles scores elementares (12 scolares/scolars, 4 insegnanc/tes y 1 personal nia insegnant) y döes tles scores mesanes (2 scolar/a) y un n caje de carantena tles scores altes (1 n insegnant/a). 

USP/jw/rc

Galaria dales fotografies