Atualità

Vaia, por d’invern arjignades ca danü les paralovines a La Ila

Sura la fraziun Verda, a La Ila, gnarál stlüt jö dan l’invern i laurs por baraté fora 7 dles 10 rëis paralovines desdrütes dala tempesta Vaia.

Le personal dl Ofize Sistemaziun di rüs de munt ost á realisé la strada forestala por condüje demez le lignan tomé d’aisciöda dl 2020 y metü a jí i laurs. (Foto: Agenzia proteziun zivila)

"La gran pert dles rëis paralovines tla localité Verda, a La Ila, che ê gnüdes desdrütes dala tempesta Vaia d’otober dl 2018, gnará baratades fora cun paralovines modernes dan i mëisc da d’invern", dij le diretur dl’Agenzia provinziala por la Proteziun zivila, Rudolf Pollinger. L’intervënt d’emergënza comporta n investimënt de feter 500.000 euro, finanzié cun le fond statal por i dagns gaujá dala tempesta Vaia

Arjignades ca 7 dles 10 paralovines

Le personal dl’Ofize Sistemaziun di rüs de munt ost á rové da d’aisciöda dl 2020 da condüje demez i lëgns tomá, n laur che é sté, sciöche le diretur di laurs Michael Baumgartner cunta, na dërta sfidada. Por fá a na moda che ara jiss da condüje demez le lignan él gnü arjigné ca na strada cun l’autorité forestala. Spo él gnü arjigné ca, cun l’aiüt dl elicoter, 7 dles 10 paralovines. Ara se trata de barieres a "paol". A chësta moda vëgnel garantí la segurëza dla fraziun dessot. "I sun bindebó inant cun i laurs y ai podará gní stlüc jö d’aisciöda canche al gnará baraté fora les ultimes 3 paralovines, do che la nëi se sará delegada", dij Baumgartner.

USP/mac/sa

Galaria dales fotografies