Atualità

Micurá de Rü: La Junta provinziala nominëia le CdA nü

Erika Castlunger, Roland Demetz y Heinrich Videsott é i comëmbri nüs dl Consëi d’Aministraziun dl Istitut Micurá de Rü: chësta la dezijiun dla Junta.

Sön proposta dl assessur por la scora y cultura Florian Mussner á la Junta provinziala nominé ai 4 d’aurí i comëmbri nüs dl Consëi d’aministraziun nü dl Istitut cultural Micurá de Rü: al se trata Erika Castlunger (nominada sön proposta dla Junta), Roland Demetz (nominé sön proposta di Comuns) y Heinrich Videsott (nominé sön proposta dl sistem scolastich ladin). Nezesciar é sté chësc vare en conseguënza de n decret statal che prevëiga le smendrimënt di mëmbri di organs de aministraziun y de control dles corporaziuns publiches cun n numer da trëi a mascimo cin mëmbri. „Le Consëi d’aministraziun nü á les funziuns prinzipales da aprové  le program d’ativité anual, le budget economich y d’investimënt y da dafiní les priorités di proiec. Al lita le presidënt, nominëia la Comisciun culturala y formulëia propostes de mudamënt dl statut“, spliga l’assessur Mussner. Por chësta inciaria de responsabilité ti fej l’assessur ladin ai comëmbri les mius aodanzes y rengrazia i comëmbri dla perioda da denant Albert Videsott, Bruno Senoner, Giorgio Costabiei, Maria Kostner y Roland Verra por so laur.

Por ci che reverda i Comuns gnarál baraté jö tresfora danter ombolc/assessurs dla Val Badia y de Gherdëna. Na novité é ince che le Consëi d’aministraziun romagn en ciaria por alplü trëi mandac, da süa nominaziun al’aprovaziun dl ultim bilanz de süa inciaria.

USP