Retüda dles spëises prozessuales a dependënc publics

Al personal provinzial y di ënc provinziai ti pól gní retü les spëises prozessuales.
Sön domanda dles porsones interessades vëgnel retü les spëises legales y dl arat, sciöche ince les spëises prozessuales, che ares á albü por se defëne te prozesc zivii, penai o de responsabilité aministrativa, porvia de aziuns o gaujes de sorvisc nia cometüdes aposta o cun colpa pesocia. Chësc vel ince sce al vëgn azerté dan la Curt di cunc na mëndra colpa y i cosć vëgn avaliá fora, sciöche ince sce an vëgn trac ite te chisc prozedimënc tartan la fasa d’inrescida, tan inant che l’Avocatöra dla Provinzia arata che al sides adaté.
Tl caje de condana ti prozedimënc nominá dessura vëgn la domanda de retüda refusada.
La domanda mëss gní menada por scrit al'Avocatöra.
La retüda vëgn fata sön la basa di cunc presentá por scrit aladô dles tarifes profescionales varëntes. Por vigni istanza prozessuala vëgnel retü les spëises por un n avocat y eventualmënter por le domiziliatar.
Ince les spëises dl arat ti vëgn paiades a un n consulënt por vigni materia dl arat. Al po inće gnì reconesciü antizipaziuns sön les spëises, che mëss gní retüdes tl caje de condana.