Whistleblower

Te chësta seziun pó le personal dla Provinzia autonoma de Balsan segnalé aziuns proibides de chëres che al é gnü alsavëi.

Cun ativités proibides minon dantadöt fac de coruziun o d'atri reac cuntra l'aministraziun publica, fac che podess comporté n dann erarial, sciöche ince violaziuns dl codesc de comportamënt o de d'atres desposiziuns disciplinares.

Al vëgn garantí a vigni moda la sconanza dla resservatëza dl’identité dla porsona che fej la segnalaziun, de chëra che al ne gnará nia fat l'inom zënza so consëns, ater co sce al vá assolutamënter debojëgn a na moda che la porsona che vëgn acusada pois se defëne. La denunzia n'é nia sotmetüda al dërt d’azes preodü dai articui 24 ss. dla lege di 22 d'otober dl 1993, n. 17.

Por la denunzia vëgnel metü a desposiziun n formular aposta.

La denunzia pó gní fata:

  • por e-mail ala misciun metüda sö aposta: whistleblower@provinz.bz.it
  • por posta. La coperta mëss ester STLÜTA PRO y al mëss ester scrit lassura RESSERVADA PERSONALA. La coperta ti mëss gní menada a:

Provinzia autonoma de Balsan
Secretariat general dla Provinzia
a.a. Responsabl dla prevenziun dla coruziun
Palaz provinzila 1, Plaza Silvius Magnago 1 - 39100 Balsan

Al vëgn perié bel da injunté ala denunzia la copia de n documënt d'identité sotescrit. Por garantí la resservatëza dla porsona che fej la denunzia vëgnel aconsié da despartí la denunzia y la copia dl documënt de reconescimënt y da mëte la copia dl documënt te na coperta plü picera stlüta.
La mëndra coperta vëgn metüda tla majera, che vëgn ortiada por posta;

  • personalmënter tres na detlaraziun fata dan dal Responsabl dla prevenziun dla coruziun (al gnará scrit n protocol)

La segnalaziun pó ince gní fata te na forma daldöt anonima, mo ara mëss gní fata dër avisa!

Chiló dessot ciafëise la prozedöra por lauré fora les segnalaziuns: