Revisurs di cunc dla Provinzia autonoma de Balsan

Nominaziun di Revisurs di cunc dla Provinzia autonoma de Balsan

Cun deliberaziun dla Junta provinziala n. 16 di 21 de jená dl 2020 él gnü confermé i componënc atuai dl Collegium di revisurs di cunc por i trëi agn 2020 - 2022.

Desćiariede la deliberaziun dla junta provinziala n. 16/2020

 

Al é gnü confermé chisc mëmbri efetifs dl collegium di revisurs di cunc dla Provinzia autonoma de Balsan:

  • Zani Arnold
  • Angeletti Alessandra
  • Condini Marcello

Implü él gnü confermé chisc sostituc dl collegium di revisurs di cunc dla Provinzia autonoma de Balsan:

  • Toller Tania
  • Cortelletti Francesco


Lista di candidac por la nominaziun de revisurs di cunc dla Provinzia autonoma de Balsan

Ai 10 de dezëmber dl 2019 á le Secreter general autorisé l'ajornamënt dla lista di candidac por la nominaziun di contabli dla Provinzia por i trëi agn  2020 - 2022.


Informaziuns sön l’ativité dl Collegium di revisurs di cunc dla Provinzia - tëmp 2017-2019

Ann d’ativité 2017 – Relaziun di organs de revijiun aministrativa y contabla al bilanz de previjiun o budget, ales mudaziuns relatives y al cunt consuntif o bilanz d’eserzize

Ann d’ativité 2018 – Relaziun di organs de revijiun aministrativa y contabla al bilanz de previjiun o budget, ales mudaziuns relatives y al cunt consuntif o bilanz d’eserzize

Ann d’ativité 2019 – Relaziun di organs de revijiun aministrativa y contabla al bilanz de previjiun o budget, ales mudaziuns relatives y al cunt consuntif o bilanz d’eserzize

Informaziuns sön l’ativité dl Collegium di revisurs di cunc dla Provinzia - tëmp 2020-2022

Ann d’ativité 2020 – Relaziun di organs de revijiun aministrativa y contabla al bilanz de previjiun o budget, ales mudaziuns relatives y al cunt consuntif o bilanz d’eserzize

Ann d’ativité 2021 – Relaziun di organs de revijiun aministrativa y contabla al bilanz de previjiun o budget, ales mudaziuns relatives y al cunt consuntif o bilanz d’eserzize