Recurs tl ciamp dl'assistënza sanitara sura i confins fora

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Sce l'Aziënda sanitara dl Südtirol ne conzed nia da rete les spëises por l'assistënza sanitara sura i confins fora pón fá recurs pro l'Ofize Govern sanitar.

Residënza tl Südtirol

Provedimënt dl’Aziënda Sanitara
Copia dla cherta d'identité varënta.

Por chësc sorvisc vál debojëgn de n martl da bol da 16 €.

Dl recurs se crüzia la Comisciun provinziala por les dezijiuns sön i recursc che reverda l'assistënza sanitara, che tol na dezijiun definitiva sön le recurs. La Comisciun vëgn nominada dala Junta provinziala y é metüda adöm da sis mëmbri a pert l'assessur provinzial/assessuria provinziala por la sanité o na porsona delegada, che é a ce dla comisciun. Altamo cater mëmbri é doturs o doturies y altamo un/öna de chisc laora sciöche profescionist lëde/profescionista lëdia. I atri mëmbri dla comisciun laora por la Provinzia autonoma de Balsan.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 07/10/2020)

Ënt competënt

Ofize Govern sanitar
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 80 50
0471 41 80 51
E-mail: gesundheitssteuerung@provinz.bz.it
PEC: gesundheitssteuerung.governosanitario@pec.prov.bz.it

Terminns

Le recurs mëss gní dé jö te 15 dis da canché an á ciafé la comunicaziun dla refodada dl’Aziënda Sanitara.