Microstrutures per la prima infanzia - Acreditamënt dl servisc

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia dà ora l acreditamënt per l servisc dla microstrutures per la prima nfanza aldò dla despusizions de lege n forza (Kitas).

Cundizion per l acreditamënt ie la curespundënza dl servisc al plan de svilup provinziel di servijes de prima nfanzia y ai criteres d’acreditamënt.

La dumanda d’acreditamënt ie da mandé ala Repartizion Familia y Politiches sozieles.

La nuzeda de chësc servisc ie debant.

(Sorvisc actualisá ai: 24/11/2022)

Ënt competënt

Agenzia por la familia
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 83 69 Dr. Gerhard Mair
E-mail: familienagentur@provinz.bz.it
PEC: familienagentur.agenziafamiglia@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/familie

Terminns

L acreditamënt vën dat tl tëmp de 120 dis da canche la dumanda ie unida ite y l possa unì revucà tl cajo che l servisc ne ebe nia i recuisic minims.