Sostituziun temporana tla gestiun de n’apoteca

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Tl caje de na sostituziun temporana de plü co set dis tla gestiun profescionala de n’apoteca da pert de n farmazist/na farmazista mëss le titolar/la titolara o le diretur/la direturia dl’apoteca ti le lascè alsavëi al Ofize Prestaziun Sanitars, Repartiziun Salut dla Provinzia autonoma de Balsan.
Le farmazist/la farmazista che sostituësc por n certo tëmp le titolar/la titolara o le diretur/la direturia de n’apoteca mëss surantó personalmënter la gestiun dl’apoteca.
Chëstes é les informazius che mëss ester tl comunicat:

 • inom y cognom dl farmazist suplënt/dla farmazista suplënta
 • data y post de nasciüda dl sostitut/dla sostituta
 • iscriziun tl register profescional (sce an é scrić ite fora dla provinzia, injuntè na copia dl atestat d’iscriziun)
 • tëmp dla sostituziun
 • indicaziun dla rajun dla sostituziun
 • possès dl atestat de conescënza di lingac provinziai en referimënt al diplom de laurea aladô di articui 3 y 4 dl decret dl Presidënt dla Republica di 26 de messè dl 1976, n. 752, y mudaziuns suandëntes o de n’atra atestaziun ecuiparada
 • data y sotescriziun dl titolar/dla titolara o dl diretur/dla direturia dl’apoteca.

Les rajuns po ester:

 • maratia
 • rajuns familiares gravëntes
 • por gravidanza, stè de pert y alatamënt, ales condiziuns y ti tëmp dà dant dales normes sön la sconanza dla maternité
 • do l’adoziun de n minorenn/na minorena o l’afidamënt familiar por i nü mëisc do che la porsona de mëndra eté é rovada tla familia;
 • le sorvisc da soldà
 • funziuns publiches por les lîtes o por inćiaries sindacales a livel nazional
 • feries
 • partezipaziun a manifestaziuns de formaziun permanënta de medejina (CME)

Por rajuns de maratia po la sostituziun doré alplü cin agn zënza interuziun o nia plü co 6 agn tl tëmp de n dezenn. Döes sostituziuns por maratia ne vëgn nia cumpedades adöm sce al é danter ares plü co n mëis de gestiun personala dl’apoteca.

La dorada dla sostituziun por rajuns familiares gravëntes ne po nia ester de plü co trëi mëisc te un n ann. La dorada dla sostituziun por feries ne po nia ester de plü co trënta dis te un n ann.

 • Lege di 2 d’aurì dl 1968, n. 475
 • Decret dl Presidënt dla Republica di 21 d’agost dl 1971, n. 1275
 • Lege provinziala di 11 d’otober dl 2012, n. 16 - Assistënza farmazeutica

(Sorvisc actualisá ai: 24/11/2021)

Ënt competënt

Ofize Govern sanitar
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 80 50
0471 41 80 51
E-mail: gesundheitssteuerung@provinz.bz.it
PEC: gesundheitssteuerung.governosanitario@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinzia.bz.it/

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui, vëndres: dales  9:00 ales 12:00

Jöbia: dales 8:30 ales 13:00 y dales 14:00 ales 17:30

Terminns

An à set dis de tëmp dal scomenciamënt dla sostituziun da ti la lascè alsavëi al Ofize Raiuns sanitars.