Autorisaziun y acreditamënt dl sorvisc dl zënter de assistënza de dé por jënt atempada

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia autorisëia y sostëgn, aladô dla normativa provinziala en forza, i zëntri de assistënza de dé por jënt atempada.

L’acreditamënt vëgn fat cun na valutaziun profescionala, sistematica y periodica, che dess garantì che i zëntri de assistënza de dé por jënt atempada vais bun y che ai vëgnes tresfora miorà.

L’acreditamënt é na condiziun essenziala por ti podëi pormez al finanziamënt publich cun laprò la stipolaziun de convenziuns o de d’atres sorts de contrać.

L’acreditamënt ne rapresentëia nia n impedimënt por i ënć publics da stipolè convenziuns o contrać cun i ënć che paia fora i sorvisc acredità.

Por i zëntri de assistënza de dé por jënt atempada, por chi che al vëgn bele odü danfora na autorisaziun aladô dla normativa particolara, vel i criters de acreditamënt inće por ciafè l’autorisaziun al funzionamënt.

Tla Repartiziun Politiches soziales é l gnü metü sö le Register di sorvisc soziai y sozio-sanitars sostignis.  

La surandada dl acreditamënt é subordinada al control sce le sorvisc va bëgn bun, ala planificaziun soziala provinziala, definida sön la basa dl bojëgn complessif, ales prioritês programatiches y ala destribuziun teritoriala di sorvisc dan man, inće por garantì l’azessibilité de chisc y de valorisé i raiuns de insediamënt prioritar.

L’autorisaziun y l’acreditamënt se damana che an ais chisc criters generai:

  • al mëss gnì respetè les normes en forza en cunt de: segurëza y sconaza dla sanité sön le post de laûr, igiena y barieres architetoniches

La domanda de acreditamënt ti mëss gnì presentada ala Repartiziun politiches soziales, olache al vëgn tignì sö le Register di sorvisc soziai y sozio-sanitars acredità.

  • Model “Domanda y renovamënt de l’autorisaziun y l’acreditamënt dl sorvisc dl zënter d’assistënza de dé por jënt atempada” (Ćiara injunta)

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 08/04/2021)

Ënt competënt

Ofize Jënt atempada y raiuns soziai
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 53 Helga Mahlknecht
0471 41 82 51 / 52 Segreteria/Sekretariat
0471 41 82 51
Fax: 0471 41 82 69
0471 41 82 69
E-mail: amt.senioren@provinz.bz.it
PEC: senioren.anziani@pec.prov.bz.it
senioren.anziani@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/soziales

Terminns

Le provedimënt sön l’acreditamënt vëgn relascè tl tëmp de 180 dis da canche an à ciafè la domanda.

L’acreditamënt vel döt alplü cin agn.

L’acreditamënt po gnì renovè sce an à presentè denant la domanda che va debojëgn almanco 60 dis denant che al tomes l’acreditamënt bele dan man.

Do che i sorvisc dauris danü á presenté la domanda de acreditamënt ciafi n acreditamënt provisore por le tëmp che ó ester por ciaré do les ativités fates y la cualité pitada.