Autorisaziun y acreditamënt di sorvisc soziai por porsones cun handicap

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia autorisëia y acreditëia, aladô dla normativa provinziala en forza, i sorvisc soziai residenziai y semiresidenziai por les porsones cun handicap. L’acreditamënt vëgn fat tres na valutaziun profescionala, sistematica y periodica, a na moda da garantì che i sorvisc vais bun y che ai vëgnes tresfora miorà.

L’acreditamënt é la premissa fondamentala por ti podëi pormez al finanziamënt publich y ala stipolaziun de convenziuns o de d’atres sorts de contrać.

L’acreditamënt ne n’é nia vicolënt por i ënć publics por ći che reverda les convenziuns o i contrać cun i ënć che paia fora i sorvisc acredità.

L'autorisaziun y l'acrediatmënt mëss gní renová tl caje de trasferimënt, fujiun, trasformaziun, ampliamënt, restrotoraziun y mudada dla gestiun dl sorvisc.

 

La surandada dl acreditamënt é subordinada al control sce le sorvisc va a öna cun la planificaziun soziala provinziala, definida sön la basa dl bojëgn complessif, dles prioritês programatiches y dla destribuziun teritoriala di sorvisc bele dan man, inće por garantì l’azessibilité a chisc y por valorisé i raiuns de insediamënt prioritar.

L’autorisaziun y l’acreditamënt se damana che an ais chisc criters generai:

  • al mëss gnì respetè les normes en forza en materia de: segurëza y sconanza dla sanité sön le laûr, igiena y sanité y barieres architetoniches.

La domanda de acreditamënt ti mëss gnì presentada ala Repartiziun Politiches soziales, Ofize Porsones cun handicap.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 18/02/2022)

Ënt competënt

Ofize Porsones cun handicap
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 70
Fax: 0471 41 82 99
E-mail: menschen.behinderungen@provinz.bz.it
PEC: disabilita.behinderung@pec.prov.bz.it

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui y vëndres: 9.00 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Terminns

  • Le provedimënt dl acreditamënt vëgn dè tl tëmp de 180 dis da canche an à ciafè la domanda.
  • L’acreditamënt vel döt alplü cin agn
  • L’acreditamënt po gnì renovè sce an presënta danfora la domanda che va debojëgn, almanco 60 dis denant che al tomes l’acreditamënt en forza.
  • Do che i sorvisc dauris danü á presenté la domanda de acreditamënt ciafi n acreditamënt provisore por le tëmp che ó ester por ciaré do les ativités fates y la cualité pitada.