Autorisaziun y acreditamënt di sorvisc dl’assistënza a ćiasa

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia autorisëia y sostëgn, aladô dla normativa provinziala en forza, i sorvisc dl’assistënza a ćiasa.

L’acreditamënt vëgn fat cun na valutaziun profescionala, sistematica y periodica, che dess garantì che i sorvisc dl’assistënza a ćiasa va bun y che ai vëgn tresfora miorà.

L’acreditamënt é na condiziun essenziala por ti podëi pormez al finanziamënt publich cun laprò la stipolaziun de convenziuns o de d’atres sorts de contrać.

L’acreditamënt ne rapresentëia nia n impedimënt por i ënć publics da stipolè convenziuns o contrać cun i ënć che paia fora i sorvisc acredità.

Por i sorvisc dl’assistënza a ćiasa, por chi che al vëgn bele odü danfora na autorisaziun aladô dla normativa particolara, vel i criters de acreditamënt inće por ciafè l’autorisaziun al funzionamënt.

Tla Repartiziun Politiches soziales él gnü metü sö le Register di sorvisc soziai y sozio-sanitars acredità - Raiun por l’assistënza a ćiasa.  

La surandada dl acreditamënt é subordinada al control sce le sorvisc va bëgn bun, ala planificaziun soziala provinziala, definida sön la basa dl bojëgn complessif, ales prioritês programatiches y ala destribuziun teritoriala di sorvisc dan man, inće por garantì l’azessibilité de chisc y de valorisé i raiuns de insediamënt prioritar.

L’autorisaziun y l’acreditamënt se damana che an ais chisc criters generai:

  • al mëss gnì respetè les normes en forza en cunt dla: segurëza y la sconanza dla sanité sön le post de laûr, la igiena y les barieres architetoniches

La domanda de acreditamënt ti mëss gnì presentada ala Repartiziun politiches soziales, olache al vëgn tignì sö le Register di sorvisc soziai y sozio-sanitars acredità.

  • Model "Domanda y renovamënt de autorisaziun y acreditamënt sorvisc dl’assistënza a ćiasa" (Ćiara injunta)

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 08/04/2021)

Ënt competënt

Ofize Jënt atempada y raiuns soziai
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 63 Christine Karadar
0471 41 82 51 / 52 Segreteria/Sekretariat
0471 41 82 51
Fax: 0471 41 82 69
0471 41 82 69
E-mail: amt.senioren@provinz.bz.it
PEC: senioren.anziani@pec.prov.bz.it
senioren.anziani@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/soziales

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui y vëndres: 9.00 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Terminns

Le provedimënt sön l’acreditamënt vëgn relascè tl tëmp de 180 dis da canche an à ciafè la domanda.

L’acreditamënt vel döt alplü cin agn.

L’acreditamënt po gnì renovè sce an à presentè denant la domanda che va debojëgn almanco 60 dis denant che al tomes l’acreditamënt bele dan man.

Do che i sorvisc dauris danü á presenté la domanda de acreditamënt ciafi n acreditamënt provisore por le tëmp che ó ester por ciaré do les ativités fates y la cualité pitada.