Acreditamënt di sorvisc residenziai por la jënt atempada

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia sostëgn, aladô dla normativa provinziala en forza, les strotöres residenziales por la jënt atempada, manajades dai ënc che se fistidiëia di sorvisc soziai.

L’acreditamënt vëgn fat tres na valutaziun profescionala, sistematica y periodica, che ô garantì che i sorvisc soziai y sozio-sanitars vais bun y che ai vëgnes tresfora miorà.

L’acreditamënt é na condiziun essenziala por ti podëi pormez al finanziamënt publich y ala stipolaziun de convenziuns o de d’atres sorts de contrac. L’acreditamënt ne rapresentëia nia n impedimënt por i ënc publics da fà convenziuns o contrać cun i ënć che paia fora i sorvisc acredità.

Por les Ciases de palsa, che adora bele n’autorisaziun aladô de na normativa aposta, ne vel i criters de acreditamënt nia por ciafè l’autorisaziun al funzionamënt.

Tla Repartiziun Politiches soziales él gnü metü sö le Register di sorvisc soziai y sozio-sanitars acredità - raiun por la jënt atempada. 

Informaziuns en general: Ciases de palsa – Informaziuns 

La surandada dl acreditamënt é subordinada al control sce le sorvisc va bëgn bun, ala planificaziun soziala provinziala, definida sön la basa dl bojëgn complessif, ales prioritês programatiches y ala destribuziun teritoriala di sorvisc bele dan man, inće por garantì l’azessibilité a chisc y por valorisé i raiuns de insediamënt prioritar.

L’autorisaziun y l’acreditamënt se damana che an ais chisc criters generai:

  • al mëss gnì respetè les normes en forza en cunt dla: segurëza y la sconanza dla sanité sön le post de laûr, la igiena y les barieres architetoniches.

Criters por l’acreditamënt di sorvisc residenziai por la jënt atempada (Deliberaziun di 18.12.2018, n. 1419, art. 9)

La domanda de acreditamënt ti mëss gnì presentada ala Repartiziun politiches soziales, olache al vëgn tignì sö le Register di sorvisc soziai y sozio-sanitars autorisà y acredità.

  • Model “Domanda y Renovamënt de acreditamënt di sorvisc residenziai por la jënt atempada" - at 10.08.2022

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 11/08/2022)

Ënt competënt

Ofize Jënt atempada y raiuns soziai
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 53 Helga Mahlknecht
0471 41 82 61 Helga Näckler
0471 41 82 51 / 52 Segreteria/Sekretariat
0471 41 82 51
Fax: 0471 41 82 69
0471 41 82 69
E-mail: amt.senioren@provinz.bz.it
PEC: senioren.anziani@pec.prov.bz.it
senioren.anziani@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/soziales

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui y vëndres: 9.00 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Terminns

Le provedimënt de acreditamënt vëgn dè fora tl tëmp de 180 dis da canche an à ciafè la domanda.

L’acreditamënt vel döt alplü cin agn.

L’acreditamënt po gnì renovè sce an presënta la domanda che va debojëgn almanco 60 dis denant che al tomes l’acreditamënt dan man.

Do che i sorvisc dauris danü á presenté la domanda de acreditamënt ciafi n acreditamënt provisore por le tëmp che ó ester por ciaré do les ativités fates y la cualité pitada.