Autorisaziun y acreditamënt di sorvisc soziai y sozio-sanitars

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia autorisëia y sostëgn aladô dla normativa provinziala en forza, i sorvisc soziai y sozio-sanitars a ćiasa, semiresidenziai y residenziai, manajà dai ënć che se fistidiëia di sorvisc soziai.

L’acreditamënt vëgn fat tres na valutaziun profescionala, sistematica y periodica, che dess garantì che i sorvisc soziai y sozio-sanitars va bun y che ai vëgn miorà tresfora.

L’acreditamënt é na condiziun essenziala por ti podëi pormez al finanziamënt publich y ala stipolaziun de convenziuns o de d’atres sorts de contrać.

L’acreditamënt ne rapresentëia nia n impedimënt por i ënć publics a fà convenziuns o contrać cun i ënć che paia fora i sorvisc acredità.

Por düć chi sorvisc soziai y sozio-sanitars por chi che al ne vëgn nia odü danfora na autorisaziun aladô de na normativa particolara, vel i criters de acreditamënt inće por relascè l’autorisaziun al funzionamënt.  

I criters y i formulars de domanda por l’autorisaziun y l’acreditamënt di sorvisc soziai y sozio-sanitars se desfarenziëia por chisc raiuns:

  1. raiun por la jënt atempada
  2. raiun por l’assistënza a ćiasa
  3. raiun por porsones cun impedimënt
  4. raiun por porsones sot i dejedot agn
  5. raiun por les ëres

Por de plü informaziuns, por desćiarié i formulars y por les porsones de referimënt, ćiara i sorvisc relatifs aladô dl raiun de portignënza.

Tla Repartiziun Politiches soziales é l gnü metü sö le Register di sorvisc soziai y sozio-sanitars sostignis. 

La surandada dl acreditamënt é subordiné al azertamënt che le sorvisc va bun, ala planificaziun soziala y provinziala, definida aladô dl bojëgn complessif, ales prioritês programatiches y ala destribuziun teritoriala di sorvisc dan man, inće por garantì l’azessibilité di medems y de valorisé i raiuns de insediamënt prioritar.

L’autorisaziun y l’acreditamënt se damana che an ais chisc criters generai:

  • al mëss gnì respetè les normes en forza en cunt dla: segurëza y la sconanza dla sanité sön le post de laûr, la igiena y les barieres architetoniches.

La domanda de acreditamënt ti vëgn presentada ala Repartiziun politiches soziales, i formulars che va debojëgn é da ciafè ti Ofizi competënć.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 27/01/2022)

Ënt competënt

24. Politiches soziales
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 74 Lorella Franchi
0471 41 82 01
Fax: 0471 41 82 19
E-mail: soziales@provinz.bz.it
PEC: soziales.politichesociali@pec.prov.bz.it

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui y vëndres: 9.00 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Terminns

  • Le provedimënt dl acreditamënt vëgn dè tl tëmp de 180 dis da canche an à ciafè la domanda.
  • L’acreditamënt vel döt alplü cin agn.

  • L’acreditamënt po gnì renovè sce an presënta danfora la domanda che va debojëgn, almanco 60 dis denant che al tomes l’acreditamënt en forza. 
  • Do che i sorvisc dauris danü á presenté la domanda de acreditamënt ciafi n acreditamënt provisore por le tëmp che ó ester por ciaré do les ativités fates y la cualité pitada.