ProNotel2 – Comunicaziun obligatora unificada di raporć de laûr tres via telematica

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Düć i daturs de laûr, sides publics co privać, che à süa sënta de laûr tla provinzia de Balsan mëss ti comuniché, diretamënter o tres na delega da pert di sogeć abilità (por ejëmpl consulënć dl laûr), al Ofize osservaziun dl marćé dl laûr dla Provinzia Autonoma de Balsan:

 • l’instauraziun, la trasformaziun eventuala, la prorogaziun y la interuziun:
  • di raporć de laûr subordiné,
  • di raporć de laûr autonom:
   • te na forma coordinada y continuativa, inće sce ara se trata de n proiet,
   • de mëmber laurant de na cooperativa y
   • de n assozié tla partezipaziun cun n contribut de laûr y
  • di practicums de formaziun y de orientamënt
 • la mudaziun dla rajun soziala dl datur de laûr
 • le trasferimënt de na aziënda o de na pert de chësta (p.ej. por zesciun o fujiun)
 • Les comunicaziuns po ma gnì menades tres via telematica adoran le web aplicatif ProNotel2.

  Cun chësta comunicaziun unica vara da d’ademplì i dovëis de trasmisciun sides ti confrunć dl'aministraziun provinziala (Repartiziun Laûr y Ofize Lernerat y formaziun da maester artejan), che ti confrunć di ënć previdenziai – sciöche por ejëmpl dl INPS, dl’INAIL y dla Cuestöra.

  I raporć de laûr a ćiasa é ma da comuniché al INPS:

  - tres le Contact Center, al numer 830 164, dan jö al telefonn i dać che va debojëgn o

  - tres la prozedöra internet aposta da scrì fora y menè on-line che an ciafa sön la plata internet dl INPS o

  - cun l'aiüt de mediadus dl INPS

  Por ti podëi pormez a ProNotel2 val debojëgn de avëi n account personal da damanè scrion fora n formular online.

  Canche al vëgn dè l’acreditamënt por relascè l’account a ProNotel2:

  • detlaraziun sostitutiva dl at de notorieté por ći che reverda l’abilitaziun da fà les comunicaziuns (documënt pdf da podëi desćiarié online)
  • copia de n documënt d’identité varënt

  L’adoranza dl sorvisc é debann.

  Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

  (Sorvisc actualisá ai: 25/01/2017)

  Ënt competënt

  Ofize Osservaziun marcé dl laur
  Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
  Telefono: 0471 41 85 58
  0471 41 85 11
  Fax: 0471 41 85 57
  E-mail: notel@provinz.bz.it
  PEC: amb.oml@pec.prov.bz.it
  Website: http://www.provinz.bz.it/arbeit

  Orar por la jënt:

  Lönesc, mertesc, mercui y vëndres: dales 9.00 ales 12.00

  Jöbia: dales 8.30 ales 13.00 y dales 14.00 ales 17.30

  Le numer dl helpdesk por ProNotel2 é 0471 41 85 58 y é atif dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 12.30 y dales 14.30 ales 16.30. Le sorvisc ne vëgn nia garantì por les telefonades fates fora de chësc tëmp y a d’atri numeri.

  Terminns

  Le terminn por menè ite la comunicaziun d’assunziun toma dales 24.00 dl dé dan le scomenciamënt dl raport de laûr.

  Al vëgn conzedü trëi ezeziuns:

  • assunziun de prescia por bojëgns de produziun
  • assunziun por gaujes de forza plü alta
  • assunziun tl setur turistich tl caje de manćianza di dać anagrafics dla lauranta/dl laurant.

  Le terminn por comuniché l’arlungiamënt, la trasformaziun y la fin dl raport de laûr, sciöche inće le destacamënt y le trasferimënt dl laurant/dla lauranta, la mudaziun dla rajun soziala dl datur/dla daturia de laûr y le trasferimënt di lauranć y dles laurantes da n datur/na daturia de laûr al ater/al’atra (trasferimënt dl’azienda o de n ram de chësta, por ej. por stlüta o fujiun) vëgn stabilì tl tëmp de cin dis dal avenimënt.

  Por les scores privates é le terminn de diesc dis dal avenimënt.

  Por i contrać de imprëst de laûr y por les comunicaziuns dl’aministrazion publica (inće les scores publiches) é le terminn por menè les comunicaziuns de scomenciamënt, arlungiamënt, trasformaziun y stlüta i 20 dl meins che vëgn do.