Adatamënt de veicui per chëi de familia

N sorvisc di raiuns soziai

Descriziun generala

A che che á na porsona de familia cun handicap ti vëgnel conzedü n contribut por l'adatamënt dl veicul. Les porsones cun handicap che stá tresfora te sorvisc residenziai ne vëgn nia conscidrades convivëntes.

La conzesciun y l'amunta dl contribut depënn dala situaziun economica dla familia. Le medemo damanant pó ciafé le contribut ma un n iade vigni sis agn, ater co te caji ezezionai y cumprová.

La prestaziun vëgn descrita tl art. 27dl D.P.J.P.30/2000, tla verscion en forza.  y mudaziuns y integraziuns suandëntes y tla seziun IV dla Delibera di 21 de forá dl 2017, n. 213

L cuntribut reverda i adatamënc a motors y ai auti coche udù dant dal articul 15 dla lege pruvinziela di 30 de juni 1983, nr. 20, tla verscion en forza.

La persones nunziedes tlo dessot à la rejon de giapé prestazions de assistënza economica sce les sta, dan fé na dumanda, da almanco dodesc mënsc stabilmënter y tresora tl Südtirol:

  • i zitadins talians
  • i zitadins de n stat dla Union europeica
  • i zitadins de stac terc cun na permiscion de permanënza-UE a tëmp lonch data ora dala Talia
  • la persones a chëles che l ti ie unit recunesciù l status de muciadives
  • la persones a chëles che l ti ie unit recunesciù l status de prutezion sussidiera.

Oradechël à la rejon de giapé la prestazions de assistënza economica nce chësta persones, sce les sta da cin ani stabilmënter y zënza interuzion tla provinzia de Bulsan, a cundizion che si permanënza sun l teritore naziunel sibe legal:

  • i zitadins de Stac terc;
  • la persones zënza zitadinanza.

Cëla njontes:

  • DOMANDA PRESTAZIUN DE PRÖM LIVEL
  • „Autozertificazion de bujën de cura“
  • „Autozertificazion genitor singul“

La nuzazion de chësc servisc ie gratis.

Recursc: Contra la dezijion dl ënt possel unì prejentà, tl tëmp de 45 dis dala comunicazion, n recurs gerarchich per rejons de legitimità – aldò dl articul 9 dla  Lege pruvinziela di 22 de utober 1993, nr. 17 y dl articul 4 dla lege provinziela di 30 d’auril 1991, n. 13 – ala sezion recursc – Repartiziun Politiches soziales.    

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 14/01/2021)

Ënt competënt

Finanzielle Sozialhilfe
Hauptstr. 134, 39028 Solaneres
Telefono: 0473 73 67 00
Fax: 0473 73 67 05
E-mail: infosprengelschlanders@bzgvin.it
Website: http://www.bzgvin.it/

Terminns

Te uni mumënt iel mesun fé dumanda pra l Servisc soziel cumpetënt – Servisc de assistënza economica soziela.