Paiamënt dl assëgn de cura

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

L'assëgn de cura é na prestaziun economica por porsones nia autosufiziëntes a na moda che ares pois vire sciöche al alda. L'assëgn vëgn paié fora vigni mëis y ma por: 

  • paié les prestaziuns de assistënza y de cura;
  • curì i cosć por l’assiguraziun soziala de parënć che ćiara de porsones nia autosufiziëntes;
  • consintì l’atuaziun de mosöres por la “vita independënta”;
  • contribuì ai cosć di sorvisc dl’assistënza a ćiasa acredità y la sojornanza te strotöres semiresidenziales y residenziales.

L’assëgn de cura vëgn paié fora independentemënter dal paiamënt y dal patrimone dla porsona nia autosufiziënta.

Le formular por la domanda y le zertificat medich é da ciafé  chiló.

L'import dl assëgn de cura é partì sö te cater livì de cura aladô dl bojëgn de cura dla porsona:

Import dl assëgn de cura

livel de cura      ores de bojëgn de aiüt al mëis     assëgn de cura al mëis

1                          plü de 60 - 120                                    571,50 €

2                          plü de 120 - 180                                  900,00 €

3                          plü de 180 - 240                               1.350,00 €

4                          plü de 240                                        1.800,00 €

L'assëgn de cura ti vëgn paié fora ai 25 de vigni mëis sön le cunt corënt dla banca o dla posta dla porsona nia autosufiziënta. 

Na porsona nia autosufiziënta mëss:

  • avëi la residënza zënza interuziuns y stabila tla provinzia de Balsan da almanco cin agn
  • o la residënza storica de 15 agn (inće cun interuziuns), mo l’ann dan la presentaziun dla domanda mëssera avëi albü tres la residënza tla provinzia
  • avëi l'autorisaziun de sojornanza CE de dorada lungia sce ara se trata de n zitadin extracomunitar/na zitadina extracomunitara  

Tl caje de minorenns y adulć sot la responsabilité di geniturs mëss i geniturs avëi i recuisić dër descrić.

Domanda d‘assëgn de cura

I doturs de basa po damanè le paiamënt da scrì fora le zertificat.

Les aspetanzes paiades por ćiarè de porsones te na situaziun de handicap aladô dl art. 3, coma 3 dla lege n. 104/1992, de passa 10 dis de calënder te n mëis da pert de n familiar, vëgn lasciades alsavëi tres na autozertificaziun dl'Agenzia por le svilup sozial y economich. Por chisc mëisc vëgn l'assëgn de cura paié fora aladô dl livel sot chël dl incadramënt.

De plü informaziuns é da ciafè chilò.

Trasparënza
Les informaziuns sön la dorada dl prozedimënt, le responsabl dl prozedimënt, le dërt de sostituziun y i mesi de sconanza legala aministrativa y iudiziara é da ciafé sön chësta plata internet.

 

(Sorvisc actualisá ai: 20/01/2023)

Ënt competënt

ASSE Agenzia por le svilup sozial y economich
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 87 (Barbara Ebner)
Fax: 0471 41 83 29
E-mail: aswe.asse@provinz.bz.it
PEC: aswe.asse@pec.prov.bz.it
Website: http://asse.provincia.bz.it/

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui, vëndres: 9.00 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Terminns

Sce le bojëgn de assistënza vëgn reconesciü se crüzia l'Agenzia por le svilup sozial y economich de paié fora le pröm iade l’assëgn de cura, te alplü 2 mëisc. Chësc pröm paiamënt va derevers al mëis do la data de presentaziun dla domanda.

Le de de paimënt é ai 25 de vigni mëis.