Paiamënt dl assëgn de cura

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

L'assëgn de cura é na prestaziun economica por porsones nia autosufiziëntes a na moda che ares pois vire sciöche al alda. L'assëgn vëgn paié fora vigni mëis y ma por: 

  • paié les prestaziuns de assistënza y de cura;
  • curì i cosć por l’assiguraziun soziala de parënć che ćiara de porsones nia autosufiziëntes;
  • consintì l’atuaziun de mosöres por la “vita independënta”;
  • contribuì ai cosć di sorvisc dl’assistënza a ćiasa acredità y la sojornanza te strotöres semiresidenziales y residenziales.

L’assëgn de cura vëgn paié fora independentemënter dal paiamënt y dal patrimone dla porsona nia autosufiziënta.

L'import dl assëgn de cura é partì sö te cater livì de cura aladô dl bojëgn de cura dla porsona:

Import dl assëgn de cura

livel de cura      ores de bojëgn de aiüt al mëis     assëgn de cura al mëis

1                          plü de 60 - 120                                    569,00 €

2                          plü de 120 - 180                                  900,00 €

3                          plü de 180 - 240                               1.350,00 €

4                          plü de 240                                        1.800,00 €

L'assëgn de cura ti vëgn paié fora ai 25 de vigni mëis sön le cunt corënt dla banca o dla posta dla porsona nia autosufiziënta. 

Na porsona nia autosufiziënta mëss:

  • avëi la residënza zënza interuziuns y stabila tla provinzia de Balsan da almanco cin agn
  • o la residënza storica de 15 agn (inće cun interuziuns), mo l’ann dan la presentaziun dla domanda mëssera avëi albü tres la residënza tla provinzia
  • avëi l'autorisaziun de sojornanza CE de dorada lungia sce ara se trata de n zitadin extracomunitar/na zitadina extracomunitara  

Tl caje de minorenns y adulć sot la responsabilité di geniturs mëss i geniturs avëi i recuisić dër descrić.

La domanda (cun le zertificat dl dotur) é da dé jö tl raiun sozial competënt a livel raional competënt o patronat.

I doturs de basa po damanè le paiamënt da scrì fora le zertificat.

Les aspetanzes paiades por ćiarè de porsones te na situaziun de handicap aladô dl art. 3, coma 3 dla lege n. 104/1992, de passa 10 dis de calënder te n mëis da pert de n familiar, vëgn lasciades alsavëi tres na autozertificaziun dl'Agenzia por le svilup sozial y economich. Por chisc mëisc vëgn l'assëgn de cura paié fora aladô dl livel sot chël dl incadramënt.

De plü informaziuns é da ciafè chilò.

Trasparënza
Les informaziuns sön la dorada dl prozedimënt, le responsabl dl prozedimënt, le dërt de sostituziun y i mesi de sconanza legala aministrativa y iudiziara é da ciafé sön chësta plata internet.

 

(Sorvisc actualisá ai: 20/01/2022)

Ënt competënt

ASSE Agenzia por le svilup sozial y economich
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 87 (Barbara Ebner)
Fax: 0471 41 83 29
E-mail: aswe.asse@provinz.bz.it
PEC: aswe.asse@pec.prov.bz.it
Website: http://asse.provincia.bz.it/

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui, vëndres: 9.00 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Terminns

La domanda por l’assëgn de cura vëgn valutada te 30 dis da canche la domanda é gnüda dada jö. Sce le bojëgn de assistënza vëgn reconesciü se crüzia l'Agenzia por le svilup sozial y economich de paié fora le pröm iade l’assëgn de cura, te alplü 2 mëisc. Chësc pröm paiamënt va derevers al mëis do la data de presentaziun dla domanda.

Tl caje de n gran peioramënt dla sanité pól gní damané che al vëgnes definí danü le livel don jö le zertificat dl dotur cun lassura le peioramënt.

Le zertificat dl mede ajuntè ala domanda ne po nia ester gnü relascè dan da passa trëi mëisc.