Bonn de sorvisc por ores de assistënza a ćiasa

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Chësc test n'é nia ciamò atualisé. I periun da consulté l' scrit tudësch o l' scrit talian.

Tl cheder dl’assiguraziun de cura pol gnì desponü bonns de sorvisc sce certes condiziuns é dan man. Chësc stromënt é gnü metü sö por sconè la cualité dla cura, daidé i parënć y ćiarè dles porsones che à debojëgn de cura.

La porsona atocada à le dërt de ciafè n tan’ de ores de assistënza a ćiasa da pert di sorvisc de assistënza a ćiasa acredità tres i bonns de sorvisc.

I bonns de sorvisc po gnì mudà o revocà dala comisciun d’apel o dal grup de valutaziun tres na vijita de control o tl caje de n incadramënt nü. Implü po la porsona nia autosufiziënta o so rapresentant legal se damanè por scrit de mudé i bonns de sorvisc pro le Sorvisc por la valutaziun dla nia autosufiziënza te certi caji, por ej. sce la situaziun de assistënza s’à mudé dassënn do la valutaziun porvia dl bojëgn de na majera assistënza.

Al momënt po i bonns de sorvisc ma gnì adorà por i sorvisc de assistënza a ćiasa.

D’atres informaziuns che reverda i bonns de sorvisc é da ciafè sön la plata de informaziun.

Ma les porsones che à n livel 1, 2, 3 o 4 de bojëgn de assistënza à le dërt de ciafè bonns de sorvisc. Chisc vëgn desponüs dal grup de valutaziun o dal comisciun d'apel.

Dötes les atres porsones zënza valutaziun de assistënza po rové pormez al’assistënza a ćiasa tres scomenciadia personala.

La lëtra che contëgn le resultat dla valutaziun y i bonns de sorvisc desponüs vel sciöche documënt por s’anuzé dles ores d’assistënza a ćiasa pro i sorvisc acredità. Por les tarifes val debojëgn dla documentaziun sön la calcolaziun dl patrimone y dles entrades che toca laprò.

N iade che le Raiun Sozial à calcolè le cost dles ores de assistënza a ćiasa, vëgn la tarifa trata jö diretamënter dal assëgn de cura. Chësc sozed inće sce les ores ne n’é nia gnüdes adorades.

L’import che resta vëgn finanzié tres le Fonds sozial dla Provinzia de Südtirol. Che che oress s’oghé dl’assistënza a ćiasa por interès personal mëss paié la tarifa che é gnüda calcolada.

Le plann dles tarifes: tarifes al’ora minimes y mascimes:

 • porsones zënza incadramënt min3,80 euro max 23,90 euro
 • livel d’assistënza 1 min 4,30 euro max 23,90 euro
 • livel d’assistënza 2 min 6,30 euro max 23,90 euro
 • livel d’assistënza 3 min 10,80 euro max 23,90 euro
 • livel d’assistënza 4 min 12,90 euro max 23,90 euro

Sce al ne vëgn nia damanè na calcolaziun individuala vêlel la tarifa plü alta de 23,90 euro. I minorenns cun na invalidité dl 100% ti vëgn la tarifa arbassada dl 50%.

Sorvisc de assistënza a ćiasa acredità te Südtirol

 • Assistënza a ćiasa dla Comunité Comprensoriala Val Venosta
  Raiun Sozial Alta Val Venosta y Val Venosta mesana
 • Assistënza a ćiasa dl Comun da Maran
  Maran cité
 • Assistënza a ćiasa dla Caritas Diozeja Balsan-Porsenù
  Raiun Sozial Maran, Naturns, Val Passiria
 • Assistënza a ćiasa ales families y ala jënt atempada cooperativa soziala
  Raiun Sozial Lana y vijinanzes  
 • Assistënza a ćiasa dl'Aziënda Sorvisc Soziai Balsan

Raiun Sozial Balsan cun les sëntes de Gries San Quirino, Don Bosco, Europa Novacella, Oberau Haslach, Zënter Bozner Boden Rentsch

Agape cooperativa soziala

Balsan cité

 • Assistënza a ćiasa dla Comunité Comprensoriala Salten Schlern
  Raiun Sozial Val D’Ega Scilier, Gherdëna, Salten Sarntal Ritten,
 • Assistënza a ćiasa dla Comunité Comprensoriala Val d’Isarch
  Raiun Sozial Porsenù y vijinanzes, Tlüses y vijinanzes
 • Assistënza a ćiasa dla Comunité Comprensoriala Val de Puster
 • Raiun Sozial Bornech y vijinanzes, Türesc-Ahrn, Alta Val de Puster, Val Badia
 • Assistënza a ćiasa dla Comunité Comprensoriala Überetsch - Unterland
  Raiun Sozial Überetsch, Unterland, Laives – Branzoll – Pfatten
 • Assistënza a ćiasa dla Comunité Comprensoriala Wipptal
  Raiun Sozial Wipptal

Lebenshilfe Mobil
Balsan, Ora, Maran, Porsenù, Bornech, Sterzing

Les informaziuns che reverda i orars de daurida y les prestaziuns pon ciafè pro i raiuns soziai competënć sön le teritore.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 01/02/2023)

Ënt competënt

Ofize por la valutaziun dla nia-autosufiziënza
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 848 800277
0471 41 83 37
Fax: 0471 41 82 19
E-mail: einstufung.valutazione@provinzia.bz.it
PEC: einstufung.valutazione@pec.prov.bz.it
Website: https://www.provinzia.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/senioren/pflegegeld.a…

Terminns

La prescriziun di bonns de sorvisc é obliënta. Ara vel ćina che ara vëgn revocada o mudada tres na valutaziun nöia, n ejam o la dezijiun de na comisciun d’apel.

Le numer di bonns de sorvisc se referësc a un n mëis. Sce an ne s’anüza nia dl sorvisc de assistënza a ćiasa ne po les ores nia gnì tignides sö por plü tert.