Informaziuns sön l'azertamënt dla nia-autosufiziënza - Telefonn de assistënza 848 800277

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Pro le telefon de assistënza 848 800 277  ciafon consulën­za por döt ci che reverda la domanda por l'assëgn de cura, la valutaziun dla nia-autosufiziënza, informaziuns generales sön i liví d’assistënza, le recurs, i bonns de sorvisc, d’atres prestaziuns y sorvisc tl cheder dl’assistënza ales porsones nia-autosufiziëntes.

Le telefon d'assistënza 848 800 277 pón cherdé sö lönesc, mertesc, mercui y jöbia, dales 09.00 ales 12.00.

Dötes les porsones interessades, les porsones atocades y sü parenc y i operadus di sorvisc soziai y sanitars pó cherdé sö le telefon de assistënza.

Por l’anuzaziun de chësc sorvisc ne vál nia debojëgn de dé jö documënc implü.

La porsona che chërda mëss paié 1 na unité por telefonada.

D’atres porsones de referimënt: 

  • por la valutaziun dla assistënza y i bonns de sorvisc: Sorvisc por la valutaziun dla nia autosufiziënza - 0471 418337 -332
  • por i recursc: Sorvisc por la valutaziun dla nia autosufiziënza: 0471 418338 -334
  • por le paiamënt dl assëgn de cura, l’aministraziun di bonns de sorvisc, l’assëgn de acompagnamënt y l’indenité da jì te ospedal, i contribuć por l’assiguraziun suplementara por parënć nia autosufiziënć: Fonds por la nia autosufiziënza – 0471 418322 -321 -312
  • por ći che reverda les ćiases de palsa y de cura, l’assistënza a ćiasa, la partezipaziun ala tarifa tl ćiamp dles porsones atempades: Ofize por jënt atempada y raiuns soziai – 0471 418250
  • por la partezipaziun ala tarifa tl ćiamp dles porsones cun handicap y dla psichiatria soziala, i sorvisc d’abitaziun y d’abitaziun parziala, l’eliminaziun de barieres architetoniches: Ofize invalig zivii y porsones cun handicap – 0471 418270

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 21/04/2022)

Ënt competënt

Raiun funzional Sorvisc por la valutaziun dla nia-autosufiziënza
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 848 800277 Telefon d'assistënza
0471 41 83 37
Fax: 0471 41 82 19
E-mail: einstufung.valutazione@provinzia.bz.it
PEC: einstufung.valutazione@pec.prov.bz.it
Website: https://www.provinzia.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/senioren/pflegegeld.a…

Terminns

Le telefon d'assistënza 848 800 277 pón cherdé sö lönesc, mertesc, mercui y jöbia, dales 09.00 ales 12.00.