Contribuc Ofize Jënt atempada y raiuns soziai por spëises corëntes y investimënc desvalis a ënc publics, assoziaziuns, cooperatives y d’atri ënc

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

L’Ofize por la jënt atempada y i raiuns soziai po conzede contribuc a ënć publics o privac che laôra tl Südtirol y che fej, aladô de so statut, n laûr de aiüt sozial tl ciamp dla jënt atempada:

 1. por spëises corëntes che à da nen fà cun les ativitês di clubs dla jënt atempada, feries y scomenciadies desvalies por porsones atempades, por proieć pilot y por la formaziun y le perfezionamënt tl ciamp dla jënt atempada.
 2. por spëises de investimënt por la cumpra, costruziun, recostruziun generala o en pert de bëgns imobiliars y cuartiers, de comunitês de abitaziun por jënt atempada, por la reparaziun y manutenziun, cumpra de aparac sciöche inće de aredamënt y mebli.

Tl detail ćiara l’articul 20 bis „Conzesciun de contribuć“ dla lege provinziala di 13 de aurì dl 1991, n. 13 „Ordinamënt nü di sorvisc soziai tla Provinzia de Balsan“ tla verjiun atuala.

Por d’atres informaziuns podëise tó sö contat cun les porsones competëntes inćiariades:

 • Valeria Ferrarese y Doris Lanznaster por les domandes che reverda la conzesciun de contribuć por spëises corëntes, ativitês di clubs y vacanzes por jënt atempada, scomenciadies de ajornamënt y investimënć desvalis;
 • Doris Lanznaster por domandes de contribut che reverda spëises d’investimënt tl ćiamp dla jënt atempada.

I ënć publics y privac che arjunj cer’ standarg de cualité à le dërt de ciafè i contribuc.

Por adorè chësc sorvisc él da scrì fora i formulars chilò dessot.

1) Por les domandes de contribut che reverda la conzesciun de contribuc por spëises corëntes, ativitês di clubs y vacanzes por jënt atempada, scomenciadies de ajornamënt y d’atri investimënć:

 • Ofize por jënt atempada - Contribuc por les spëises corëntes - Domanda
 • Ofize por jënt atempada - Contribuc por les ativitês di clubs dla jënt atempada y sojornanzes en vacanza - Domanda
 • Ofize por jënt atempada - Contribuc por scomenciadies de ajornamënt - Domanda
 • Ofize por jënt atempada - Contribuc por investimënc

Porsones de referimënt: Valeria Ferrarese y Doris Lanznaster

2) Por les domandes de contribut che reverda la conzesciun de contribuc por spëises d’investimënt tl ciamp dla jënt atempada:

 • Setur jënt atempada - Contribuc por spëises d’investimënt - Domanda

Porsons de referimënt: Doris Lanznaster

Martl da bol da 16,00 euro sön la domanda.

Lëdi da bol: i ënc publics, les ONLUS y les assoziaziuns scrites ite tl register de volontariat.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 26/01/2022)

Ënt competënt

Ofize Jënt atempada y raiuns soziai
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 51 / 52 Segreteria/Sekretariat
0471 41 82 58 Doris Lanznaster
0471 41 82 54 Valeria Ferrarese
0471 41 82 51
Fax: 0471 41 82 69
0471 41 82 69
E-mail: Amt.Senioren@provinz.bz.it
amt.senioren@provinz.bz.it
PEC: senioren.anziani@pec.prov.bz.it
senioren.anziani@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/senioren

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui y vëndres: 9.00 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Terminns

La domanda de contribut, sotescrita dal rapresentant legal dl ënt y scrita sön n formular aposta, ti mëss gní presentada adöm cun les injuntes.

1) por investimënc de de plü agn por l'ann 2022 é le termin ai 31.10.2021

2) por investimënc anuali por l'ann 2022 é le termin i 31.01.2022:

 • Repartiziun 24 - Zircolara ann 2022 Contribuc por investimënc Art 20bis Lp 13/1991

3) por speses corrent por l'ann 2022 é le terminn le 28.02.2022

 • Repartiziun 24 - Zircolara contribuć speses corrent art 20bis Lp 13 1991 - ann 2022  

La domanda por la conzesciun de n'antizipaziun dl contribut (club jënt atempada, sojornanzes y spëises corëntes) por l'ann 2022 mëss gnì presentada ćina ai 15 de dezëmber dl 2021, ora 12.00:

 • domanda antizipaziun contribut ann 2022
 • zircolara antizipaziun contribut ann 2022