Mosöres straordinares y emergënzes

Publicaziun di provedimënc che reverda i intervënc straordinars y de prescia aprovà desvian dala legislaziun varënta aladô dl art. 42, c. 1, dl d.lgs. n. 33/2013:

WN/3-2022 Situaziun de emergënza idrica tl raiun idrografich dl Adesc:

Mosöres de prescia por tó sö la popolaziun che vëgn dal’Ucraina porvia dla crisa internazionala da sëgn:

Mosöres por arjiné le Covid-19 tla fasa de reinviamënt dles ativités:

Mosöres de prescia por la prevenziun y gestiun dl’emergënza epidemiologica da Covid-2019:

Provedimënc che reverda i evënc meteorologics ezezionai te döta la provinzia dai 12 cina ai 19 de novëmber dl 2019:

Provedimënc che reverda i evënc meteorologics ezezionai cun de grandiscimes prezipitaziuns y n gran vënt tla nöt dai 29 ai 30 d’otober dl 2018:

*****