Mosöres straordinares y emergënzes

Publicaziun di provedimënc che reverda i intervënc straordinars y de prescia desvian ala legislaziun varënta aladô dl art. 42, c. 1, d.lgs. n. 33/2013:

Mosöres e arjinaziun dl Covid-19 tla fasa de reinviamënt dles ativités: 

Mosöres de prescia por la prevenziun y gestiun dl’emergënza epidemiologica da Covid-2019: 

Provedimënc che reverda i evënc meteorologics ezezionai te döta la provinzia dai 12 cina ai 19 de novëmber dl 2019:

Provedimënc che reverda i evënc meteorologics ezezionai cun de grandiscimes prezipitaziuns y n gran vënt tla nöt dai 29 ai 30 d’otober dl 2018: 

Provedimënc che reverda les dlaciades ezezionales dai 18 ai 22 d’aurí dl 2017:

*****