Indicadú dl paiamënt dl’aministraziun

lndicadú de tempestivité di paiamënc (D.P.C.M. di 22 de setëmber dl 2014)*

L’aministraziun publichëia vigni ann e vigni trëi mëisc l'indicadú di tëmps mesans de paiamënt sön les cumpres de bëgns, sorvisc y fornidöres (indicadú de tempestivité di paiamënc):

ann 2023:
- secundo trimester: -11,20
- pröm trimester: -3,12

ann 2022:
- totale:- 5,56
- cuarto trimester: -12,17
- terzo trimester: -10,16
- secundo trimester: -9,42
- pröm trimester: 15,69

ann 2021:
- totale:- 5,26
- cuarto trimester: -13,62
- terzo trimester: -2,48
- secundo trimester: -3,40
- pröm trimester: 2,05

ann 2020:
- totale: -10,00
- cuarto trimester: -8,44
- terzo trimester: -15,37
- secundo trimester: -14,04
- pröm trimester: -0,44

ann 2019:
- totale: 1,64
- cuarto trimester: -2,12
- terzo trimester: 14,03
- secundo trimester: -7,49
- pröm trimester: -0,63

ann 2018:
- totale: -5,95
- cuarto trimester: -10,98
- terzo trimester: -13,83
-
secundo trimester: -3,65
- pröm trimester: 12,75 

ann 2017:

- total: 7,04
- cuarto trimester: 21,30
- terzo trimester: -4,20
- secundo trimester: -6,79
- pröm trimester: 18,84

*L'indicadú de tempestivité di paiamënc é la soma, por vigni fatura de na transaziun comerziala, di dis efetifs danter la data de tomanza dla fatura o domanda de paiamënt ecuivalënta y la data de paiamënt di fornidus, iadi la soma de debit, proporzionada ala soma paiada tl tëmp de referimënt.

*****

- Tëmps mesans di paiamënc:

ann 2023:
- secundo trimester: 21,66 dis
- pröm trimester: 34,36 dis

ann 2022:
- cuarto trimester: 18,14 dis
- terzo trimester: 22,18 dis
- secundo trimester: 29,26 dis
- pröm trimester: 39,71 dis

ann 2021:
- total: 22,70 dis
- cuarto trimester: 15,86 dis
- terzo trimester: 18,65 dis
- secundo trimester: 21,75 dis
- pröm trimester: 35,99 dis

ann 2020:
- total: 22,56 dis
- cuarto trimester: 19,77 dis
- terzo trimester: 17,27 dis
- secundo trimester: 20,27 dis
- pröm trimester: 32,93 dis

ann 2019:
- total: 27,54 dis
- cuarto trimester: 15,58 dis
- terzo trimester: 19,03 dis
- secundo trimester: 33,08 dis
- pröm trimester: 44,26 dis

ann 2018:
- total: 28,11 dis
- cuarto trimester: 19,64 dis
- terzo trimester: 18,92 dis
- secundo trimester: 32,42 dis
- pröm trimester: 44,29 dis

ann 2017: total: 33,41 dis
- cuarto trimester: 26,76 dis
- terzo trimester: 36,23 dis
- secundo trimester: 27,31 dis
- pröm trimester: 45,54 dis

*****

Soma totala di debic y numer dles impreses credituries: