Detlaraziuns sostitutives y acuisiziun d'ofize di dac

Desposiziuns sön la gestiun dles detlaraziuns sostitutives y documentaziun aministrativa aladô dla lege provinziala di 22 d'otober dl 1993, n. 17 "Regolamënt dl prozedimënt aministratif".

Les ativités por gestí, garantí y controlé la trasmisciun di dac o l'azes diret da pert dl'aministraziun che se crüzia dl'acuisiziun d'ofize di dac y dl desfiramënt di controi sön les detlaraziuns sostitutives é de competënza dles strotöres organisatives dla Provinzia.

Conveziuns-cheder por l'azes a dac y informaziuns: