Contrataziun integrativa

I contrac coletifs stlüc jö a livel provinzial é da ciafé chiló:

La Provinzia autonoma de Balsan se crüzia autonomamënter dles tratatives sön i contrac coletifs dl personal dl’Aministraziun provinziala y di ënc che depënn da ëra, eserzitan la competënza legislativa primara atribuida tres le Statut d’autonomia, tl respet di limic preodüs dal coma 3, dl articul 1 dl decret legislatif n. 165/2001.
Al n’é nia preodü tratatives sön i contrac coletifs che integrëia chëres nazionales.