Les zifres che reverda l'inovaziun y l'inrescida

  • 4

    ënc se crüzia di contignüs

    Un n Departimënt (Economia, Finanzes y Inovaziun), öna na Repartiziun (Inovaziun, Inrescida y Université), un n sorvisc (Inrescida y université), un n ofize (Inovaziun, inrescida y svilup)

  • 29

    sorvisc é online por Os

    F&E, stüdi de fatibilité, patenc, sistems de management, consulënza, inovaziun dl prozes-/dl'organisaziun, cluster d'inovaziun, personal spezialisé, capitalisaziun start-up, universités, strotöres di formaziun universitara y inrescida scientifica, publicaziuns open access, joint projects, pest scientifich, pest dl'inrescida, mobilité di inrescidus/dles inrescidësses