Zircolares

 • Zircolara Nr. 15/2020

  Ann de formaziun y de proa: Ann scolastich 2020/21

   
 • Zircolara Nr. 14/2020

  Ann scolastich 2020/21 - Mudaziuns en materia de valutaziun dl secundo ziclus de istruziun

   
 • Zircolara Nr. 13/2020

  Fasa de inserimënt profescional dles insegnantes/ di insegnanc - ann scolastich 2020/21

   
 • Zircolara Nr. 12/2020

  Ann scolastich 2020/21 - Mudaziuns en materia de valutaziun dl pröm ziclus

   
 • Zircolara Nr. 11/2020

  Ejam de ladin dl’ Intendënza scolastica ladina aladô dl art. 12 dl DPR di 10.02.1983, nr. 89, y dl art. 11/ter dla Lege Provinziala di 19.05.2015, nr. 6

   
 • Zircolara Nr. 10/2020

  Indicaziuns por le mëterman dl ann scolastich 2020/21 tles scores ladines

   
 • Zircolara Nr. 9/2020

  Ejams de Stat dl secundo ziclus de istruziun - ann scolastich 2019/20

   
 • Zircolara Nr. 8/2020

  Ejams de Stat dl secundo ziclus de istruziun 2019/20 - Mosöres de segurëza

   
 • Zircolara Nr. 7/2020

  Sorvisc de emergënza tles scolines y scores ladines

   
 • Zircolara Nr. 6/2020

  Curs abilitant por l’insegnamënt tles scores secondares aladô dla delibera dla junta provinziala n. 206 dl 24 de merz 2020 - agn scolastichs 2020/21-2021/22