Zircolares

 • Zirculera nr. 13/2022

  Istituzion y amiscion al percurs de furmazion per giapé l’abilitazion per l nseniamënt tla scoles mesanes, autes y prufesciuneles
  aldò dla delibres dla Jonta Provinziela n. 752/2021 y n. 865/2022 - Ani de scola 2023/2024 y 2024/2025

   
 • Zircolara nr. 12/2022

  Ejam de ladin dl’Intendënza scolastica ladina - pröma sesciun ordinara d’ejam 2023
  aladô dl art. 12 dl DPR di 10.02.1983, nr. 89, y dl art. 11/ter dla Lege Provinziala di 19.05.2015, nr. 6

   
 • Zircolara nr. 11/2022

  Fasa de inserimënt profescional dl personal insegnant – ann de scora 2022-23

   
 • Zircolara nr. 10/2022

  Ann de formaziun y proa dl personal insegnant – ann de scora 2022-23

   
 • Zircolara nr. 09/2022

  Ejam de ladin dl’Intendënza scolastica ladina aladô dl art. 12 dl DPR di 10.02.1983, nr. 89, y dl art. 11/ter dla Lege Provinziala di 19.05.2015, nr. 6 - 2. sesciun ordinara d’ejam 2022

   
 • Zirculera nr. 08/2022

  Valutazion dl aprendimënt di sculeies y dla sculées dal’Ucraina - ann de scola 2021/22

   
 • Zirculera nr. 07/2022

  Publicazion di resultac finei – ann de scola 2021/22

   
 • Zircolara nr. 06/2022

  Ejams de Stat dla scora mesana – ann de scora 2021/22

   
 • Zircolara nr. 05/2022

  Ejams de Stat dla scora alta – ann de scora 2021/22

   
 • Zirculera dla Intendënzes di 16.03.2022

  Mutons y mutans, jëuni y jëunes cun ublianza de jì a scola dal’Ucraina - ndicazions