News

Balsan Cité dla memoria 2022

Mostra “La porseghitaziun di Iüdes tla Talia”

Tl'injunta podëis abiné la brosciüra dla mostra “La porseghitaziun di Iüdes tla Talia”.

Chiló le link ala mostra online: https://shoahmuseum.cdec.it/

ns