Comunicac dl ofize stampa

Ejam de ladin dl`intendenza scolastica ladina

La secunda seciun ordinaria déjam de ladin 2023 gnará fata en lönesc, ai 16.10.2023

La Direziun provinziala por les scolines y scores ladines lascia alsavëi che le termin por dé jö les domandes de amisciun ala 2. sesciun ordinara d’ejam de ladin 2023 toma dales 12:00 di 25.09.2023.

La proa scrita dl ejam gnará fata en lönesc, ai 16.10.2023

Le formular por se scrí ite al ejam y informaziuns plü monüdes é da ciafé sot a intendenza-ladina@provinzia.bz.it.

Les candidates ametüdes y i candidac ametüs vëgn informades/informá personalmënter sura i orars y la sënta dl ejam.

Tan inant che al é n numer minim de 4 partezipantes/partezipanc, mët l’Istitut Ladin Micurá de Rü a jí cursc debann por se arjigné al ejam. I cursc por le ladin Gherdëna y le ladin dla Val Badia mët bele man a scomenciamënt de setëmber, y al vá debojëgn da se scrí ite cina al 1° de setëmber. Les candidates interessades/i candidac interessá pó se informé diretamënter pro l’Istitut Ladin Micurá de Rü sot ai numeri de telefon 0474 523110 (San Martin de Tor) o 0471 794268 (Sëlva).


Clican chiló röiun ala verjiun originala dl comunicat stampa por visualisé imajes, documënc o video che taca lapró

USP/red/san