Comunicac dl ofize stampa

Scora ladina: ejams de maturité mët man en duman

En duman, mercui ai 21 de jügn, mët man l’ejam de Stat por 84 scolares y scolars dles 3 scores altes ladines y por 5 scolari y scolares dla scora profescionala por l’artejanat artistich de Urtijëi.

Do trëi agn scolastics caraterisá dala pandemia cun restriziuns y formes de ejams straordinars , vëgnel en chësc ann de scora 2022/23 indô fat i ejams sciöche dan la pandemia. Te Südtirol el preodü trëi ejams scric: la pröma proa scrita de lingaz che pó gní fata por todësch o por talian tles scores ladines, na secunda proa cun na materia carateristica por vigni sort de scora y indiriz y na terza proa che conscidrëia ince le lingaz nia chirí fora dala proa scrita y lapró ciamó n coloquium a usc.

A desfarënzia di agn passá, é la comisciun d’ejam indô metüda adöm da n presidënt o na presidënta nia dla medema scora, da trëi componënc interns y da trëi componënc esterns.

Scora mesana

Tla scora mesana él gnü ametü 205 scolari y scolares al ejam de Stat de conclujiun dl pröm zicl scolastich. Ince  por chësc ejam vëgnel indô adoté la prozedöra d’ejam regolara sciöche dan la pandemia. Indöt él preodü cin ejams scric tles materies todësch, talian, ladin, inglesc y matematica y na proa a usc.


Clican chiló röiun ala verjiun originala dl comunicat stampa por visualisé imajes, documënc o video che taca lapró

USP/red/san