Atualità

Intendënza y Cultura ladina: inaugureda la sënta destacheda a Urtijëi

N vënderdi (17.02.) à l Assessëur Daniel Alfreider y la Ntendënta Edith Ploner inaugurà ufizialmënter la sënta destacheda nueva dl’Intendënza y Cultura ladina a Urtijëi.

Cun l ann de scola 2022/23 à l’Intendënza y Cultura ladina, cun sënta prinzipela a Bulsan, tëut su si atività tla sënta destacheda nueva a Urtijëi, tla streda Sotria 19, daujin ala scoles autes y ala scola mesana de Urtijëi. Nsci possa l’istituzion vester dan man per zitadines y zitadins, ma nce per culaburadëures, y pité n servisc diretamënter tla valeda.

L proiet per giaurì chësta sënta destacheda ie bele pià via dl 2021, canche l ie unì udù ite l bujën de avëi na sënta zentrela nce te Gherdëina, sciche la ie bele tla Val Badia, y de n local per mëter a jì sentedes o ancuntedes.

Al mumënt iel 5 culaburadëures che lëura a Urtijëi: l’ispetëura dla scolines, l’ispetëura de religion, doi culaburadëures dl Ciamp pedagogich y na culaburadëura dl Zënter de cumpetënza Inclujion y Consulënza.

N à pudù giaurì la sënta nce de gra al sustëni dl Assessëur per la scola y cultura ladina Daniel Alfreider, che à rengrazià duc chëi che se à dat da fé per chësc fin, garantian nsci “la continuità di posc de lëur diretamënter tla valedes ladines, ajache mé chi che vif la realtà uni di ie nce bon de capì defin y trasmëter i valores dla scola y cultura ladina”. La Ntendënta Edith Ploner ie “cuntënta che l proiet sibe jit a bon fin te tëmps do la rata curc y che i servijes posse vester for plu presënc sun l teritore per ti jì ancontra mo miec ai bujëns dla scolines y scoles y per promuever la sinergies danter la singula uniteies organisatives dl’Intendënza“.


Clican chiló röiun ala verjiun originala dl comunicat stampa por visualisé imajes, documënc o video che taca lapró

USP/red