Atualità

La Junta provinziala á nominé le Consëi scolastich provinzial nü

Al é gnü renové le Consëi scolastich provinzial. La Junta á nominé i 60 comëmbri nüs por la perioda di agn de scora 2021/22 cina 2024/25.

La Junta provinziala á nominé ofizialmënter incö ai 12 de otober sön proposta di assessurs por la scora Daniel Alrfeider, Philipp Achammer y Giuliano Vettorato lles rapresentantes nöies y i rapresentanc nüs dl Consëi scolastich provinzial. 

Le Consëi scolastich provinzial é l'organ aconsiënt dles Intendënzes y dles scolares y di scolars dla Junta provinziala por ci che reverda les domandes sön la scolina y la scora. Sües competënzes, süa composiziun, süa strotöra y so regolamënt vëgn regolamentá dala lege provinziala di 12 de dezëmber dl 1996, n. 24. Al dij la süa sön domandes importantes che reverda i ciamps dla formaziun y dá jö n arat sön i dessëgns de lege sön la scora y la formaziun.

Le Consëi scolastich provinzial vëgn lité por cater agn y é metü adöm da na sentada plenara y trëi repartiziuns, che vá a öna cun les scores di trëi grups linguistics. Al tol pert ales sentades plenares por baié de chestiuns che reverda dötes les scores. 

La lista cun i rapresentanc y les rapresentantes por i proscims cater agn é gnüda injuntada. 


Clican chiló röiun ala verjiun originala dl comunicat stampa por visualisé imajes, documënc o video che taca lapró

USP/tl