Atualità

Bilanz de assestamënt: Mesums finanziei sëuraprò per la cultura ladina

Mesuns finanziei sëuraprò per la cultura ladina: pusciblteies de finanziamënt nueves

Lies cultureles, artistes y artisc, musizistes y musizisc, autores y cëses editëures à la puscibltà de fé  dumandes de contribut per proiec culturei y/o artistics, publicazions (libri, CDs, zaites). Sëuraprò iel inò puscibl  per lies cultureles fé dumanda per la compra de trothes y strumënc, per l aredamënt di locai dla proes, per plataformes digiteles o la compra de sanificadëures.

La lege provinziela n. 8 di 3 de agost 2021 “Assestamënt dl bilanz de previjion dla Provinzia Autonoma de Bulsan per l ann 2021 y per i trëi ani 2021-2023” nes mët a desposizion mesuns finanziei sëuraprò per la cultura ladina. L assessëur per la cultura ladina Daniel Alfreider sotrissea che “chësta mesura ie n mpuls per sutënì l’ativiteies cultureles dla lies tla valedes ladines. “

Per chësta rejon iel sën inò puscibl per la lies cultureles fé dumandes de contribut per cumpré trohtes y strumënc, per anjinië ite i locai dla proes, per plataformes digiteles o la compra de sanificadëures. Lies cultureles possa fé dumanda per proiec culturei o artistics, autores o musizistes/musizisc y cëses editëures per publicazions (libri, zaites, CDs). La consulta culturela per la grupa de rujeneda ladina lascia nce al savëi che l ie nce mo a desposizion finanziamënc per scumenciadives cultureles “live” ulache l  ti vën dat da lëur a artistes y artisc. 

Per de plu nfurmazions pudëis cuntaté l Ufize Cultura ladina y Junëza.  (tel. 0471 417021; email: culturaladina@provinzia.bz.it

Per de plu nfurmaziuns: https://www.provinzia.bz.it/ert-cultura/cultura/susteni-finanziel.asp
Clican chiló röiun ala verjiun originala dl comunicat stampa por visualisé imajes, documënc o video che taca lapró