Atualità

Stradon Gherdëina: stluc ji i intervënc de segurëza Laion - San Piere

Da n sada ie inò daviert l stradon che mëina da Tluses te Gherdëina che fova śarà per i lëures per seguré duta la streda. N sada iel stat n sëuraluech cun l Assessëur provinziel Daniel Alfreider.

Stluc ji i intervënc de segurëza Laion - San Piere: Patrick Kostner y Marco Losso dl ufize Stredes, l Assessëur Alfreider y l Ambolt de Laion Stefan Leiter. (Foto: ASP/Angelika Schrott)

N sada, ai 9 de jené, dala 9.00 àn pudù giaurì al trafich la streda da Tluses te Gherdëina (242dir). La streda ie stata stluta per n mëis per l tòch a za 100 metri do l ncrëusc cun la streda provinziela de viers de San Piere (SP 139). Do la plueies stersces tl scumenciamënt de dezëmber fovel unit ju na smueia sun streda. L ie nce stat debujën de seguré la pertes n pericul sëura y sot a streda che manaciova ënghe de smuië ju. L se à tratà de n ntervënt de segurëza mpurtant.

La streda resterà per n valgun dis mé davierta de un n viers.

”De gra à la cunlaurazion cun l servisc stredes y la mprejes de costruzion nciariades iel unì fat i lëures per seguré duta la streda y garantì l cunliamënt danter Gherdëina y Laion cun la Val dl Isarch y l’autostreda A22” dij l'Assessëur provinziel per la Mubiltà Daniel Alfreider, che sotrissea che per i lëures de ressanamënt  ie l custimënt suvënz plu aut che per la costruzion de na streda nueva. L a spëisa dl ntervënt de ressanamënt ie de ndut de 1 milion de euro; "I lëures per garantì la cundizions de segurëza ie unic fac cun n slune che fej marueia”, sotrissea cun sodesfazion nce l ambolt Leiter.

Cumplessità di lëures de cumedura

Davia che na gran pert dl rone manaciova de smuië ju sëura la streda danter San Piere y Laion ons fat de gran lëures de segureda per pudëi garantì l cunliamlënt", dij Philipp Sicher, l diretëur dla Repartizion Stredes. Dala pert bendebò ërta ons purtà demez 10.000 metri cubics de tiera, taià ju lëns y brusces. Per chisc lëures iel unit adurvà 10 pacheres y 20 camions. L raion à śën inò stabilità y ie n segurëza n cont de smueies.

La trassa dla streda ie unida spusteda

Per mëter n segurëza l stradon iel unì ërt su mures cun salandrons, y na pert dla trassa ie unida spusteda al’auta de viers dl crëp. Ntan l tëmp che i lëures à durà ie la streda provinziela for resteda transitabla, scebën che mé a una na corsia sëula, ntan che la streda statela à messù unì stluta ju defin per l trafich per rejons de segurëza.

 

USP/san/sa

Galaria dales fotografies