Atualità

Scolines y scores ladines: 8 infeziuns nöies tl’edema passada

Indöt 8 caji de infenziuns nöies da Sars-Cov-2 él gnü registré tles scolines y scores ladines.

Covid-19, ot caji nüs de positivité tles scores ladines (Foto: Unsplash)

Indöt 8 caji de infeziuns nöies él gnü registré tla edema passada tles scolines y scores ladines. I dac, che l’Intendënza y Cultura á comuniché, fej referimënt al’edema da en lönesc (7 de dezëmber) cina en domënia (13 de novëmber) y reverda caji de döt le monn dla scolina y dla scora, chël ó di mitans, mituns, scolares y scolars, insegnantes y insegnanc y personal tles scolines y scores. Al é da segnalé che caji de positivité che reverda scolars y scolares che vëgn insigná tres la didatica a destanza ne é nia de oblianza.

Tles scolines ne él gnü resitré degun caje nü. Tles scores elementares él gnü registré 4 caji de infeziuns nöies da pert de scolars/scolares. Tles scores mesanes él gnü registré 4 caji de infeziuns nöies tl’edema passada (2 de chisc é scolars/scolares y dui insegnanc/tes). Tles scores altes ne él gnü a se le dé degun caje de infeziun nöia.

Ci che reverda i caji de carantena él gnü registré indöt 72 carantenes nöies, 1 de chëstes tles scolines (möt/a), 69 tles scores elementares (65 scolares/scolars, 3 insegnanc/tes y 1 n personal nia insegnant) y döes tles scores mesanes ( scolar/a y insegnat/a) y degun caje de carantena tles scores altes.

USP/jw

Galaria dales fotografies