Atualità

Scolines y scores ladines: 8 infeziuns nöies tl’edema passada

Tl'edema passada él gnü registré 8 caji de infeziuns nöies da Sars-Cov-2 tles scolines y scores ladines.

Scolines y scores ladines: 8 infeziuns nöies tl’edema passada. (Foto: Unsplash)

Indöt 8 caji de infeziuns nöies él gnü registré tla edema passada tles scolines y scores ladines. Chisc dac él l’Intendënza y Cultura ladina che á mené inier (9 de novëmber) al Ministere por l’Istruziun (MIUR) a Roma. Al se trata de trëi caji de infeziuns nöies registrades tles scolines, de chisc él dui caji che reverda le personal pedagogich y un n caje n möt/na nöta. Tles scores elementares él gnü registré cater caji de infeziuns nöies, dui da pert de scolars/scolares, un da pert de n insegnant/insegnanta y un da pert de n colaboradú nia pedagogich/colaboradëssa nia pedagogica. La sora infeziun nöia tles scores altes reverda n insegnant/insegnanta. Tles scores mesanes n’él gnü registré degöna infeziun nöia tl’edema passada.

Ci che reverda I caji de carantena él gnü registré indöt 23 carantenes nöies, 17 de chëstes tles scolines (12 mitans/mituns y 5 colaboradus/colaboradësses pedagogiches), cater tles scores elementares (scolares/scolars) y döes tles scores mesanes (1 scolar/a  y 1 n insegnant/a).

I dac, che l’Intendënza y Cultura ladina ti á mené al Ministere por l’Istruziun (MIUR),  fej referimënt al’edema da en lönesc (2 de novëmber) cina en domënia (8 de novëmber) y reverda caji de döt le monn dla scora, chël ó di mitans, mituns, scolares y scolars, insegnantes y insegnanc y personal tles scores. I dac dles scolines ne ti vëgn nia mená al MIUR.

 

USP/rc/jw

Galaria dales fotografies