Atualità

Scores ladines y todësces: 200 infeziuns tl’edema passada

Tl'edema passada él gnü registré 4 caji de infeziun da Sars-Cov-2 tles scores ladines y indöt 196 caji de infeziuns tles scores todësces.

Tl'edema passada él gnü registré 4 caji de infeziun da Sars-Cov-2 tles scores ladines y indöt 196 caji de infeziuns tles scores todësces.(Foto: Unsplash)

Tl Südtirol él le numer dles infeziuns da coronavirus che é en aumënt y insciö ince le numer di caji de isolamënt. Indöt 200 caji de infeziuns él gnü registré tla edema passada tles istituziuns de formaziun todësces y ladines. Chisc dac él i Departimënc scolastics ladin y todësch che á mené inier (2 de novëmber) al Ministere por l’Istruziun (MIUR) a Roma. I dac fej referimënt al’edema da en lönesc (26 de otober) cina en domënia (31 de otober) y reverda caji de döt le monn dla formaziun, chël ó di mitans, mituns, scolares y scolars, colaboradësses pedagogiches y colaboradus pedagogics, insegnantes y insegnanc y personal tles scolines y scores.

Scores y scolines ladines: 4 caji de infeziuns

Tles scores ladines él gnü registré l’edema passada 4 caji de infeziuns da Sars-Cov-2 tles scores ladines. Al é insciö rové lapró dui caji de infeziun nüs. Indöt él insciö l'edema passada dui caji te scores elementares y de dui caji te scores altes. Implü él indöt 11 caji de isolamënt, de chisc 4 caji de carantena tles scores elementares, 4 caji tles scores ales y trëi caji tles scores mesanes.  

Scores y scolines todësces: 196 caji de infeziuns 

Por ci che reverda les scores todësces él 196 caji de infeziuns nöies, de chisc 26 che reverda les scores elementares, 26 che reverda les scores mesanes, 58 che reverda les scores altes y 14 les scores profescionales. 5 caji de infeziuns nöies él gnü registré tles scolines.

Porvia di caji de infeziuns él indöt plü de 1000 caji de isolamënt. 104 caji de isolamënt él gnü stabilí tl’edema passada tles scolines, 297 tles scores elementares, 252 tles scores mesanes, 277 tles scores altes y 49 tles scores profescionales.

 

USP/jw

Galaria dales fotografies