Atualità

La Regiun sostëgn le proiet "Artejanat Val Badia"

Aprovada dala Junta regionala la delibera dl assessur Vallazza sura le proiet de promoziun dles ativités artejanales tles scores dla Val Badia, lauré fora dal’APA/LVH.

Le proiet de formaziun "Artejanat Val Badia" é öna dles scomenciadies de promoziun dla Regiun che reverda les mendranzes linguistiches (Foto: lvh.apa)

La Junta regionala á dé pro, tratan süa sentada dai 29 de messé, la delibera presentada dal assessur Manfred Vallazza che reverda la conzesciun de finanziamënc a lies y assoziaziuns por iniziatives de promoziun y valorisaziun dles mendranzes linguistiches dla regiun.

En particolar fej la delibera referimënt a nla scomenciadia "Artejanat Val Badia" metüda da jí dala Cooperativa formaziun y service dl’Assoziaziun provinziala dl artejanat (APA/LVH).

Le proiet organisé dal’APA, che piará ia tl secundo semester dl 2020, vëiga dant na linia de intervënc di artejans tles scores de vigni livel dla Val Badia por la promoziun dla conescënza dles ativités artejanales. Le contribut deliberé dala Junta regionala é de döt adöm 30.330 euro.

L’assessur Manfred Vallazza á splighé che “al se trata de n proiet dër interessant che ó promöie i laurs da artejan inanter i scolars dles scores ladines, deache ares é profesciuns fondamentales por l’economia de nostes valades”.

USP/fg

Galaria dales fotografies