Iscriziun al ejam de ladin

I podëis se scrí ite al ejam de ladin independentemënter dal’iscriziun al ejam de bilinguism, mo an pó ma se scrí ite al ejam de n livel su. An pó se scrí ite te vigni momënt online cun SPID. L'iscriziun al ejam, la domanda de reconescimënt de zertificac linguistics o titui de stüde pó gní fata saurí y debota online, ajache i podëis ortié la domanda diretamënter dal osc computer, tablet o smartphone clican chiló:

Iscrizione online Inant al sorvisc online