Iscriziun al ejam de ladin

L'iscriziun online é saurida y asvelta . Sce i ëis bele ativé la Cherta di sorvisc y i ëis n Cunt digital (inom dl utënt y password) vára da ortié la domanda diretamënter dal computer, tablet o smartphone clican sön "Sorvisc online".

Zum Online-Dienst Al sorvisc online

Chiló ciafëise de plü informaziuns sön i vantaji dl'iscriziun online y l'ativaziun dla Cherta di sorvisc.